Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2021 r. miała na celu ułatwienie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy. Celem ustawy było również urealnienie wpływów z opłat i zapewnienie stabilności odbieranych odpadów.

Ustawa wciąż nie rozwiązuje jednak wielu problemów dostrzeganych w systemie wielu gmin tj. przyrostu wielkości odpadów wraz ze spadkiem ilości składanych deklaracji w systemie. Nie rozwiązuje też problemu osób niepłacących opłaty śmieciowej, pomimo istnienia po ich stronie obowiązku w tym zakresie.

Również system dopłat z budżetu do gospodarki odpadami może budzić społeczny opór i skutkować kierowaniem skarg, zapytań i petycji w zakresie inwestycji czy remontów, których gmina nie wykona na skutek rosnących, z roku na rok, dopłat z budżetu do systemu gospodarki odpadami. Wysoka inflacja, wzrost płacy minimalnej, wzrost kosztów energii, obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców – prowadzić mogą do sytuacji, w której nawet zastosowanie maksymalnych stawek opłaty nie uchroni gmin od wysokich dopłat z budżetu w celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami.

Więcej w komentarzu Aspekty praktyczne nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ich potencjalne skutki finansowe dla prawidłowej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi autorstwa Jarosława Kotowskiego.

Nr opinii 9/2022