Czy w budynkach, pomieszczeniach wynajmowanych należy również przeprowadzić audyt?

Ustawa nie określa gdzie należy przeprowadzić audyt dostępności. Bez względu na wynajmowanie pomieszczeń urząd, jednostka jest zobowiązana do zapewnienia dostępności. Audyt jest narzędziem, które pozwala sprawdzić poziom dostępności oraz wprowadzić zalecenia poaudytowe.

A jeśli chodzi o lady na recepcji.... mamy je na wysokości ponad 1m w kształcie litery O. Czy teraz musimy dostosować te lady tzn. obniżyć w pewnym miejscu?

Wysokości blatów recepcji określone zostały m.in. w Standardzie projektowania budynków użyteczności publicznej. Ustawa nie określa tego aby blat recepcji był obniżony ale chcąc zadbać o dostępność architektoniczną dobrze jest stosować lokalne obniżenie. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niskiego wzrostu przy wysokich blatach nie mają możliwości korzystania z usług na równi z innymi. Warto zaplanować to obniżenie w planach remontowych.

Czy w sytuacji gdy urząd jest mały (10 pracowników) i zwyczajowo przyjmujemy petentów w sekretariacie to musi być tyflomapa i dostosowanie każdego pomieszczenia w urzędzie?

Nie ma znaczenia wielkość urzędu. Minimalne wymagania wynikające służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują m.in.

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Nie musi być to tyflomapa, ważne aby zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku było w formie co najmniej w sposób wizualnej i dotykowej lub wizualnej i głosowej.

Nie mamy windy w Urzędzie i chcemy dostosować jedno stanowisko w biurze obsługi klienta do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami - dostęp alternatywny. Winda będzie wybudowana w tym roku, czy osobne stanowisko do obsługi możemy zostawić po uruchomieniu windy  jako ułatwienie? Czy dostęp ten jest traktowany jako alternatywny i po wrześniu powinien być zlikwidowany?

W przypadku zastosowania dostępu alternatywnego musimy opisać uzasadnienie dla zastosowania takiego rozwiązania oraz podać liczbę przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w okresie od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r. Oczywiście w tym przypadku warto w tym opisie dodać informację o planowanej windzie i jej montażu w 2021.