Zakończyliśmy kolejną edycję kursu ewaluacyjnego w ramach projektu Youth Impact!

W połowie grudnia zakończyliśmy warsztaty w ramach kursu w formule blended learning „Twoja droga do lepszych projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży”. Celem tego szkolenia był rozwój umiejętności ewaluacyjnych wśród organizacji i instytucji realizujących projekty z zakresu wspierania przedsiębiorczości młodzieży w grupie wiekowej 15-24 lata. Wśród osób biorących udział w warsztatach znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki organizacji prowadzących działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.

Kurs obejmował e-learning znajdujący się na platformie Moodle i cztery spotkania warsztatowe z trenerami za pośrednictwem platformy Zoom. Kurs został przeprowadzony w dwóch grupach – uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych organizacji z różnych części Polski, których łączy wspólny cel, jakim jest rozwój w zakresie ewaluacji, by lepiej prowadzić projekty skierowane do młodych ludzi.

Spotkania z kursant(k)ami obejmowały zagadnienia procesu ewaluacji i logiki projektu, przygotowywania ewaluacji, gromadzenia i analizowania danych oraz wykorzystywania wyników ewaluacji, a także rozwijania kompetencji młodych ludzi w kierunku lepszego zatrudnienia i przedsiębiorczości. Zajęcia skupiały się także na praktycznym przetestowaniu i tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych w grupach, co motywowało i angażowało uczestników do aktywnego przyswajania wiedzy.

Zagadnienia przedstawiane na zajęciach są opisane w Narzędziowniku Ewaluacji Przedsiębiorczości, dostępnym w wersji polskiej na stronie projektu Youth Impact, a już niedługo także na stronie Fundacji!

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez PEDAL Consulting w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl