Ośrodki Regionalne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego organizują szkolenia dedykowane dla rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich nowej kadencji oraz pracowników biur obsługi rady.

Jesteśmy przekonani, że społeczna ocena funkcjonowania demokracji lokalnej i samorządności zależy od wiedzy i umiejętności radnych i pracowników samorządowych, od tego, w jaki sposób potrafią odczytywać potrzeby mieszkańców, zapewniać dostęp do usług publicznych, tworzyć prawo miejscowe, dbać o lokalne finanse. Dlatego od początku działania Fundacji szkolimy m.in. radnych, pracowników biur obsługi rady, rad dzielnic, sołectw oraz kierownictwo i pracowników urzędów samorządowych ich jednostek organizacyjnych.

Oprócz zapewnienia radnym solidnej wiedzy i umiejętności, szkolenia zamknięte dla rady mogą znacząco pomóc w ugruntowaniu prawidłowej współpracy między organem stanowiącym a wykonawczym w samorządzie. Wzmacnianie kompetencji radnych, zwłaszcza w obszarach takich jak prawo samorządowe, procedury uchwałodawcze oraz finanse publiczne, może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy całego samorządu. Dobre zrozumienie obowiązujących procedur, zasad oraz zakresu uprawnień radnych może ułatwić komunikację z organem wykonawczym, umożliwiając bardziej konstruktywne i płynne podejmowanie decyzji.

Ponadto, aby radny mógł z powodzeniem realizować tą trudną, ale wyjątkową misję w społeczności lokalnej przygotowaliśmy Praktyczny Poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. To publikacja, która krok po kroku wyjaśnia prawa i obowiązki osób sprawujących mandat radnego/radnej. Realizując szkolenia dla radnych we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, w ramach materiałów szkoleniowych wszyscy radni mogą otrzymać książkowe wydanie tego Poradnika.

Zachęcamy do rozpoczęcia nowej kadencji 2024-2029 od inwestycji w wiedzę, umiejętności i dobrą współpracę. Szkolenia organizowane są stacjonarnie w miejscu wskazanym przez urząd lub online, a program każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb konkretnej grupy.

Dowiedz się więcej o tematach naszych szkoleń dla radnych...