• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne dla początkujących

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Stosowanie na co dzień Ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyzwaniem dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, ale szczególnie dla osób początkujących w tym obszarze. Proponowane przez nas szkolenie służyć ma przedstawieniu w przystępny sposób, krok po kroku podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów. Biorąc udział w szkoleniu uczestnik: 
• zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych; 
• zdobędzie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń, właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, oraz powyżej progu w zakresie przetargu nieograniczonego co ułatwi stosowanie tych trybów w praktyce.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez eksperta – praktyka a opisane zagadnienia będą omawiane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i orzecznictwo oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia trenera w zakresie zamówień publicznych jak i praktyki zawodowej uczestników. Przedmiotem zajęć będą realnie występujące sytuacje wraz ze wskazaniem ich praktycznych rozwiązań uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w spotkaniu. Zachęcamy Państwa do wcześniejszego przesyłania pytań, które chcielibyście omówić z Prowadzącą szkolenie podczas zajęć na adres koordynatora milena.dudek@okst.pl 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uaktualnisz wiedze z zakresu aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych.
• Poznasz zasady udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.
• Dowiedz się jakie są rodzaje ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych.
• Poznasz rolę i znaczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
• Nabędziesz umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia.
• Poznasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. 
• Udział w naszym szkoleniu to możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Zakres stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych:
a. Progi w zamówieniach publicznych.
b. Agregacja zamówień – tożsamość podmiotowa, przedmiotowa i czasowa.
c. Zamówienia nieplanowane.
3. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 i newralgiczne problemy w procedurze podprogowej.
4. Tryby podstawowy:
a. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji).
b. Przygotowanie postępowania.
c. Rejestracja na platformie e-zamówienia.
d. Funkcje platformy.
e. Ogłoszenia zamieszczane w BZP właściwe dla trybu podstawowego.
f. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne, udostępnianie SWZ, wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ.
5. Podsumowanie pierwszej części. Czas dla Uczestników. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które nie znają problematyki zamówień publicznych albo są osobami początkującymi w tej dziedzinie. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie i mają jeszcze małe doświadczenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy od 1995 roku, wieloletni praktyk zajmujący się zamówieniami publicznymi, pracujący w różnych instytucjach kultury i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju, jak i w projektach współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Członek Polskiego Stowarzyszenia zamówień Publicznych. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2023 r.