• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Trudne sytuacje w stosowaniu PZP – analiza przypadków i omówienie rozwiązań

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy szkolenie, które pozwoli Państwu lepiej przygotować się na niestandardowe sytuacje, które pojawiają się w czasie realizacji zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Podczas zajęć:
• Na przykładzie realnych przypadków omówimy różne sposoby ich rozwiązania oraz pokażemy możliwości reagowania zgodnie z obowiązującym orzecznictwem.
• Zwrócimy uwagę na wszystkie etapy postępowania i omówimy pułapki, jakie mogą się na nich pojawiać. 
• Wskażemy konsekwencje oraz omówimy zawiłości semantyki w obszarze PZP. 
• Porozmawiamy o uczciwości wykonawców, oświadczeniach, błędach w obliczeniu ceny i innych trudnych i przysparzających kłopotów sytuacjach, które towarzyszą codziennej pracy osobom zajmującymi się w placówkach zamówieniami publicznymi.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie odpowiedzi na pytania, jak realizować zamówienia, żeby jak najsprawniej oraz zgodnie z  obowiązującym orzecznictwem radzić sobie z sytuacjami niestandardowymi.
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu stosowania PZP na przykładzie konkretnych przykładów.
 • Poznanie często pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie stosowania PZP.
 • Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach ustawy PZP i rozporządzeń właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijnej oraz powyżej progu.
 • Możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z przykładami omawianymi na szkoleniu.
 • Poznanie innych, być może lepszych i szybszych, sposobów rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania PZP.
 • Poznanie najlepszych rozwiązań sytuacji trudnych dla zamawiających.
 • Poznanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w prawie zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uzasadnione potrzeby Zamawiającego przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia  w  orzecznictwie.
 2. Przedmiotowe, a podmiotowe środki dowodowe. Co robimy z podmiotowymi, a co z przedmiotowymi?
 3. Wyjaśnienie treści SWZ czy modyfikacja SWZ - obowiązki i  konsekwencje dla Zamawiającego; 
 4. Sprawy proceduralne postępowania - JEDZ, procedura odwrócona, termin związania ofertą.
 5. Ocena ofert - wyjaśniania ofert, przedmiotowych/podmiotowych środków.
 6. Omyłki, a błędy w obliczeniu ceny. Poprawianie omyłek.
 7. Rażąco niska cena - czy mogę/muszę dopytać i czy w ogóle pytać?
 8. Jak to jest z doświadczeniem Wykonawcy? Kiedy wykonał należycie zamówienie, a kiedy nie? Kiedy  mamy do czynienia z  fałszem intelektualnym?
 9. Podpis w postępowaniach krajowych i unijnych - weryfikacja.
 10. Unieważnienie postępowania - np. rozbieżność SWZ i formularzami, która w konsekwencji może prowadzić do unieważnienia postępowania.
 11. Czy sztuczna inteligencja może mi się przydać?
 12. Co słychać w orzecznictwie? Ciekawe przypadki.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, pracownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby które w ramach obowiązków służbowych zajmują się zamówieniami publicznymi, które nie znają problematyki zamówień publicznych lub są osobami początkującymi w tej dziedzinie, a także osoby pragnące nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy od 1995 roku, wieloletni praktyk pracujący w różnych instytucjach i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju, jak i w projektach współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Członek Polskiego Stowarzyszenia zamówień Publicznych. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku. Od kilkunastu lat z sukcesem wspiera zarówno Zamawiających jak i wykonawców w procesach dotyczących zamówień publicznych, a także przy ich realizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 marca 2024 r.