• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Prawo Zamówień Publicznych krok po kroku

27,28,29 lutego, 4,5,6 marca 2024 r.
Kurs w godzinach 9:30-14:30 każdego dnia.
Przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2024 r. cena wynosi 1650 zł. Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 250 zł.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na sześciodniowy kurs z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU to m. in.:
• Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych: wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania. Jak je przygotować z uwzględnieniem aktualnych przepisów? 
• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy PZP.
• Komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
• Tryby udzielania zamówień publicznych
• Zgłoszenia do udziału w postępowaniu: oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
• Specyfikacja warunków zamówienia.
• Ocena ofert.
• Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie: zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów, ewaluacja umów.
• Środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.
• Zagadnienia realizacji zamówień współfinansowanych z środków UE.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedmiotem zajęć w ramach proponowanego kursu jest przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów ustawy oraz omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.
• Gwarancją najwyższej jakości jest zespół prowadzących –praktyków i specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doskonale poruszający się po zawiłościach nowej PZP. Każdy dzień prowadzony jest przez innego eksperta, co daje możliwość konsultowania bieżących problemów z różnymi specjalistami. 
• To kompleksowy kurs w zakresie Prawa zamówień publicznych. To 40 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych.
• Kurs zakończymy testem sprawdzającym wiedzę. 

zwiń
rozwiń
Program

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1. Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień i kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania.
2. Zamówienia o charakterze mieszanym.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie SWZ czyli specyfikacji warunków zamówienia.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w świetle elektronizacji procesu zakupowego.
7. Realizacja zamówień współfinansowanych z środków UE.
8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonanie i ewaluacja.
9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osoby zajmujące się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osoby które chcą zdobyć wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy, osoby rozpoczynające pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych (pracownicy merytoryczni) oraz osoby rozpoczynjące pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener IV dzień - Ekspert ds. zamówień publicznych, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Autor publikacji: „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców” oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięcznika Przetargi Publiczne; członek Rady Programowej miesięcznika Przetargi Publiczne. Od 2007 roku szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, WSB Merito we Wrocławiu i w Opolu).

Trener I dzień -  Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2004 roku. Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w jst. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Prawnik, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz wieloletni prelegent na konferencjach. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z licznymi instytucjami.

Trener II dzień - od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających o bardzo różnym stopniu skomplikowania. Na bieżąco prowadzi działalność doradczą z każdego zakresu prawa związanego z zamówieniami publicznymi. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Trener III i V dzień - doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

Trener VI dzień - prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych (zajmuje się zamówienia od 1996 r.); autor wielu wykładów i szkoleń (19 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 400 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020; wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Przetargów Publicznych oraz od Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1.789 PLN netto/os. UWAGA Przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2024 r. cena wynosi 1650 zł. Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 250 zł.
Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 21 lutego 2024 r.