• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne sposoby usuwania barier komunikacyjnych w drodze do porozumienia z współpracownikiem

online
Miejsce
Internet
Termin
06 sierpnia 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowanie przedstawicielom kadry zarządzającej szkolenie, którego przedmiotem będzie skuteczna komunikacja z członkami zespołu. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Większość przedsięwzięć zawodowych realizujemy w zespołach. Praca z ludźmi wymaga współpracy, budowanej na bazie efektywnej komunikacji. Niestety w pracy używamy takich sposobów porozumiewania się, które nie zawsze są skuteczne. Wchodzimy na drogę sporów, różnicy zdań, doświadczamy trudnych emocji, spadków motywacji. Budowana współpraca może, ze względu na banalne błędy w komunikacji zamienić się w ostrą rywalizację. Często wynikają one z naszych nieświadomych nawyków.
• Jak skutecznie usunąć bariery na drodze do porozumienia się, aby komunikowanie się z drugim człowiekiem stało się skuteczniejsze i przyjemniejsze? Odpowiedzi dostarczy proponowane szkolenie. Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi regułami:
- Zrozumienia innych osób, szczególnie poznania ich motywów, celów jakie chcą zrealizować.
- Zarządzanie emocjami podczas rozmów dla lepszego zrozumienia Nas przez inne osoby.
- Przekonywania, wpływania na inne osoby, poprzez tworzenie komunikatów perswazyjnych w miejsce komunikatów przemocowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Rozwiniecie podstawowych i praktycznych umiejętności komunikowania się, przekonywania do współpracy, wyrażania przeżywanych emocji, informowania o swoich potrzebach i oczekiwaniach.
• Poznanie odpowiedzi miedzy innymi na następujące pytania:
- Jak umiejętnie rozwijać wśród pracowników wysoką motywacje do porozumiewania się?
- Jak efektywnie tworzyć swoje wypowiedzi, aby być posłuchanym?
- Jak skutecznie przekonywać innych do dobrej współpracy?
- Jak skutecznie zarządzać sytuacjami konfrontacyjnymi?
• Korzyści dla uczestnika:
- Podniesiesz kompetencje kształtowania współpracy wśród współpracowników,
- Rozwiniesz umiejętności skutecznego przekazywania informacji.
• Korzyści dla Urzędu, Instytucji:
- Zwiększenie efektywności, rzetelności i wydajności działań pracowników urzędu.
- Zdecydowany wzrost kompetencji efektywnego inspirowania, motywowania pracy zespołu do realizacji powierzonych zadań poprzez zwiększone umiejętności komunikacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Lepsza jakość Komunikacji to lepsza jakoś życia:
• Znaczenie i funkcje komunikacji w naszym życiu zawodowym.
• 3 fundamenty efektywnej komunikacji w zespole i na poziomie manager – podwładny.
- Percepcja komunikatów.
- Emocje jakie przeżywamy podczas rozmowy.
- Umiejętności Przekonywania drugiego człowieka.
• Bariery komunikacji wynikające z różnych sposobów rozumienia otrzymywanych informacji.
• Zniekształcenia naszej percepcji czyli najczęstsze przyczyny błędów w interpretacji komunikatów innych osób.
• Powody, dla których komunikacja bez zniekształceń jest niemożliwa.
• Postawy egocentryczne naszych współpracowników podczas rozmów i trudności komunikacyjne z tym związane.
• Dlaczego nie warto przypisywać współpracownikowi negatywnych intencji.
• Skuteczne sposoby neutralizowania naszych błędów w interpretacji podczas rozmowy, czyli jak negocjować znaczenia naszych komunikatów.
2. Wpływ przeżywanych emocji na jakość komunikacji:
• Bariery i błędy komunikacji o podłożu emocjonalnym.
• Skuteczne sposoby zarządzania barierami wynikającymi z przeżywanych emocji.
• Jak redukować poziom emocji rozmówcy czyli nie poddajemy się „porwaniom emocjonalnym”.
• Zasady przejrzystego ujawniania swoich odczuć, emocji czyli szybka droga do tworzenia lepszej współpracy.
• Zalety i sposoby przeprowadzania „uczciwych konfrontacji, kłótni”.
3. Silne argumenty zamiast argumentów siły, „Mosty zamiast murów”:
• Moc etycznej perswazji.
• Dlaczego pracownicy i współpracownicy nie mogą dobrze zrozumieć i zapamiętać naszych prostych komunikatów?
• Sztuka przekonywania vs manipulacja.
• Podstawowe techniki perswazji jako skuteczne narzędzia budowania współpracy.
• Komunikacja osoby Pewnej Siebie.
4. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zespołów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności budowania dobrych zespołów i efektywnego zarządzania nimi, umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji zawodowych. Menadżerowie, którzy chcą posiadać umiejętności wydobywania z pracowników większego zaangażowania oraz budowania u nich odpowiedzialności za rezultaty swoich działań. Pracownicy sekretariatów, doradcy klientów, osoby mające kontakt z „trudnymi” rozmówcami. Wszystkie osoby, którym zależy na zwiększeniu swoich umiejętności w obszarze komunikacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza, prowadzi szkolenia w obszarach związanych z Umiejętnościami menadżerskimi: skutecznego zarządzania zespołami specjalistów. Wspomaga firmy w projektowaniu i zarządzaniu Kulturą Organizacji, zwiększając w ten sposób możliwości adaptacyjne firmy do zmian w środowisku. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii oraz słuchaczy studiów podyplomowych dla Menadżerów z zagadnień psychologii relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 lipca 2024 r.