• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywna komunikacja w pracy – budowanie pozytywnych relacji i rozwiązywanie konfliktów

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowanie przedstawicielom kadry zarządzającej szkolenie, którego przedmiotem będzie skuteczna komunikacja z członkami zespołu. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

Komunikacja ma kluczowe znaczenie w relacjach z pracownikami, we współpracy w zespole oraz z klientami. Szkolenie "Efektywna komunikacja w pracy" ma formę warsztatową opartą o ćwiczenia grupowe oraz indywidualne. Poprzez interaktywne sesje uczestnicy odkryją kluczowe zasady skutecznej komunikacji oraz udoskonalą umiejętności słuchania i wyrażania swoich myśli, potrzeb i oczekiwań. Celem szkolenia jest nie tylko dostarczenie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych narzędzi do budowania pozytywnych relacji, radzenia sobie z konfliktami i rozwijania asertywności w środowisku zawodowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej ze skuteczną komunikacją w zespole, na linii przełożony-podwładny, z osobami z zewnątrz.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:

- Poszerzysz wiedzę na temat zasad dobrej komunikacji, co przyczyni się do podniesienia jakości obsługi klientów.
- Nabędziesz umiejętności asertywnego porozumiewania się z innymi bez naruszania swoich i cudzych granic, co pozwoli pracownikom wyrażać swoje potrzeby i opinie w sposób pozytywny.
- Wzmocnisz umiejętności komunikacyjne, co przyczyni się do efektywniejszej wymiany informacji wewnątrz organizacji.
- Nauczysz się radzenia sobie z ocenami innych osób i krytyką.
- Uświadomisz sobie bariery komunikacyjne, które utrudniają uzyskanie porozumienia.
- Dowiesz się jakie mogą być źródła konfliktów zakłócających komunikację ze współpracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Poznasz techniki radzenia sobie z konfliktami, co zminimalizuje napięcia w środowisku pracy.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1: Podstawy skutecznej komunikacji w środowisku zawodowym.
• Omówienie zasad dobrej komunikacji w miejscu pracy.
• Identyfikacja dwóch wymiarów komunikacji interpersonalnej.
• Różnica między faktami a interpretacjami w rozmowie.
• Poznanie wyznaczników grzeczności w wypowiedzi.
Moduł 2: Doskonalenie sztuki uważnego i taktownego słuchania.
• Rozwijanie umiejętności empatycznego słuchania
• Nauka skutecznych technik okazywania szacunku rozmówcy.
• Zrozumienie znaczenia różnych rodzajów pytań w procesie komunikacji.
• Świadomość komunikatów negatywnych i sposoby unikania faux pas w rozmowie.
Moduł 3. Wzmacnianie postawy asertywnej.
• Autodiagnoza – ocena własnego poziomu asertywności.
• Rozpoznawanie różnych postaw (nawykowych i wyuczonych) względem innych.
• Poznanie zasad przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.
• Umiejętność przyjmowania ocen, pochwał i komplementów w sposób konstruktywny.
Moduł 4. Zarządzanie konfliktami interpersonalnymi - jak z klasą wyjść z trudnych sytuacji.
• Rozpoznawanie barier komunikacyjnych utrudniających porozumienie.
• Wypracowanie strategii odpowiadania na krytykę.
• Identyfikacja poziomów konfliktów i nauka sposobów ich rozwiązywania.
• Autodiagnoza stylu komunikacji w sytuacjach konfliktowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, liderzy – osoby współpracujące z zespołami. Pracownicy sekretariatów, doradcy klientów, osoby mające kontakt z „trudnymi” rozmówcami. Wszystkie osoby, którym zależy na zwiększeniu swoich umiejętności w obszarze komunikacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka komunikacji, wizerunku i etykiety z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień pomaga urzędnikom, pracownikom wszystkich szczebli oraz przedsiębiorcom zwiększać zawodową i osobistą skuteczność oraz budować wiarygodność w oczach klientów i współpracowników. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie m.in. w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w biznesowej komunikacji, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Ponadto, prowadziła zajęcia z Personal Brandingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Estetyki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji społecznych, managerskich i osobistych takich jak: komunikacja interpersonalna, zarządzanie personelem, etykieta w biznesie, sztuka dyplomacji, obsługa klienta, savoir-vivre, dress code, autoprezentacja, asertywność, profesjonalny sekretariat i recepcja. Jako ekspert zapraszana jest do programów telewizyjnych oraz radiowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2024 r.