• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakończenie kadencji organu stanowiącego i wykonawczego w świetle obowiązujących przepisów oraz rozpoczęcie nowej kadencji z uwzględnieniem wyboru nowych organów gminy - Lubelskie Forum Sekretarzy

Przy zgłoszeniu do 23 stycznia – 449 zł.
Dla członków LFS 300 zł./opłata za I kw.2024

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas sesji szkoleniowo-konsultacyjnej przeanalizujemy przepisy i zagadnienia dotyczące zakończenia obecnej kadencji z perspektywy kierownictwa urzędu, członków rady oraz pracowników urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków sekretarza jednostki samorządowej. Omówione zostaną także zagadnienia związany z rozliczeniem dokumentów czy sprzętu elektronicznego, które były powierzone radnym na czas kadencji, jak również problematyka oświadczeń majątkowych w kontekście obowiązku w związku złożenia oświadczenia na koniec o początek kadencji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Relacje między organami - działalność na przełomie starej i nowej kadencji Rady:
a) uwarunkowania prawne związane z zakończeniem kadencji i wyborami samorządowymi,
b) przedkładanie projektów uchwał przez organ wykonawczy - do kiedy i jak procedować,
c) postępowanie ze skargami i wnioskami,  
d) rozpatrywanie zapytań i interpelacji radnych;

2. Zakończenie kadencji organu stanowiącego:
a) składanie oświadczeń majątkowych, ich analiza, przekazanie i publikacja,
b) podsumowanie działalności rady, poszczególnych komisji,
c) przygotowanie ostatniej sesji (protokoły i uchwały), 
d) wygaśnięcie mandatów - rozliczenie: finansowe, z powierzonej dokumentacji, pieczątek i urządzeń (sprzętu elektronicznego);

3. Koniec kadencji organu wykonawczego:
a) zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
b) zastępca/sekretarz/skarbnik w okresie przełomu kadencji,
c) upoważnienia i pełnomocnictwa,
d) dokumentacja niezbędna w związku z zakończeniem stosunku pracy wójta/burmistrza/ prezydenta.

4. Rozpoczęcie nowej kadencji z uwzględnieniem wyboru nowych organów gminy:
a) przygotowanie pierwszej sesji rady w nowej kadencji - uwarunkowania prawne i terminy,
b) przebieg sesji i kolejność poszczególnych czynności,
c) ślubowanie organu uchwałodawczego i wykonawczego,
d) ustalenie wynagrodzenia organu wykonawczego,
e) dokumentacja niezbędna w związku z nawiązaniem nowego stosunku pracy wójta/burmistrza/prezydenta,
f) oświadczenie majątkowe, rejestr korzyści,
g) pierwsze czynności i działania w nowej kadencji.

5. Dyskusja, pytania i wnioski.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, miast i powiatów woj. lubelskiego, przedstawiciele rad oraz osoby kierujący biurami rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertem będzie praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń