• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w świetle nowelizacji przepisów, obowiązki gmin wraz ze wzorami dokumentów. Sołectwo w jednostce samorządowej

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Funkcja sołtysa to ważne stanowisko na szczeblu lokalnym. Sołtys zajmuje się m.in. zarządzaniem i reprezentowaniem mieszkańców sołectwa w kontaktach z władzami gminy lub innymi instytucjami. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione będą przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego dla sołtysa.

Ważne informacje o szkoleniu

• Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie nowelizowanej regulacji prawnej związanej ze świadczeniem pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Przeanalizujemy również całą procedurę wypłacania świadczeń wraz z omówieniem wzorów dokumentów niezbędnych do jego przyznania.
• Zapowiadana zmiana spowoduje, że zwiększy się grupa osób, którym świadczenie będzie przysługiwało, co spowoduje kolejną falę wniosków w tej sprawie. Nowe regulacje prawne z jednej strony przyznają osobom uprawnionym świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, z drugiej natomiast nakładają określone obowiązki związane z umożliwieniem uzyskania świadczenia pieniężnego na samych sołtysów lub osoby uprawnione oraz na organy gmin. Zaangażowanie jednostek samorządowych w proces informowania o przysługujących uprawnieniach, również w związku ze zmianą przepisów, oraz wsparcie w zakresie przygotowywanego wniosku istotnie wpływa na możliwość uzyskania świadczenia przez osoby uprawnione oraz bezproblemowe jego przyznanie.
• Prezentowane i analizowanej podczas szkolenia zagadnienia prawne będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad podstępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i aktualizacja wiedzy z zakresu procedury przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
• Zapoznanie i otrzymanie wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze przyznania świadczenia: postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia oraz oświadczenia o spełnieniu wymogu.
• Nabycie wiedzy i kompetencji oraz umiejętności przekazania najważniejszych informacji o świadczeniu do osób uprawnionych.
• Analiza wewnętrznych dokumentów sołectw, a w konsekwencji możliwość weryfikacji swoich dokumentów i ewentualnego ich dostosowania do obowiązujących przepisów oraz współczesnych standardów.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć, w tym miedzy innymi:
- Komu po zmianie przepisów przysługiwało będzie świadczenie?
- Czy osoby które w poprzedniej procedurze nie otrzymały świadczenia mogą ponownie ubiegać się o jego przyznanie?
- Czy od wydanego zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową?
- Czy gmina ma obowiązek poinformować osoby, którym odmówiono wydania zaświadczenia o zmianie przepisów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
2. Uzasadnienie nowelizacji i jej skutki.
3. Kto może skorzystać na nowelizacji ustawy i jakie są w tym zakresie obowiązki gmin.
4. Charakter świadczenia.
5. Komu przysługuje świadczenie.
6. Okres pełnienia funkcji uprawniający do świadczenia pieniężnego.
7. Negatywne przesłanki uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
8. Obowiązki gmin związane z przyznawanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
9. Procedura przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
• Wniosek.
• Załączniki do wniosku (oświadczenia, zaświadczenia i postanowienia).
10. Opłata za złożony wniosek.
11. Kwota świadczenia i jej waloryzacja.
12. Organ przyznający świadczenie.
13. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do sekretarz gmin, pracowników urzędu zajmujących się obsługą jednostek pomocniczych, a także obecnych i poprzednio urzędujących sołtysów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym (2014, 2023)., Wieloletni ekspert i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 lipca 2024 r.