• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje otrzymywane oraz przekazywane. Podstawowe informacje dla Radnych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 30 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego radni zdobędą kompleksową wiedzę na temat procesu przyznawania i przekazywania dotacji w samorządach oraz ich roli i odpowiedzialności w tym procesie. Dzięki temu mogą skutecznie wspierać rozwój lokalnej społeczności poprzez strategiczne alokowanie środków finansowych na projekty i inicjatywy mające pozytywny wpływ na życie mieszkańców.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Rozpoczynająca się nowa kadencja to bardzo dobry czas na zapoznanie się lub przypomnienie zasad przekazywania oraz rozliczania dotacji, które są istotnym instrumentem wspomagającym realizację zadań własnych i działań podejmowanych przez jednostki. Art. 126 ustawy o finansach publicznych określa, czym są dotacje, definiując je jako środki podlegające szczególnym zasadom rozliczania oraz podkreślając, że są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Niezwykle ważne jest, aby każdy radny zaangażowany w pracę rady, posiadał wiedzę i kompetencje pozwalające mu na podejmowanie decyzji zarówno w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, jak i przyjmowania dotacji do budżetu gminy.
  • Podczas proponowanego szkolenia w praktyczny sposób przeanalizujemy podstawowe zagadnienia związane z rodzajami i rolą dotacji w funkcjonowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, który w sposób jasny, czytelny i praktyczny przekażą Państwu informacje związane z dotacjami. 
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznasz rolę dotacji jako instrumentu wsparcia działań jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań i programów.
  • Zrozumiesz czym są dotacje budżetowe, jakie są ich rodzaje oraz jakie są różnice między dotacją, a innymi formami finansowania.
  • Nabędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą procesu przekazywania i rozliczania dotacji w kontekście uchwały budżetowej.
  • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z dotacjami w kontekście dbałości o finanse gminy i jej rozwój.
  • Poznasz specyfikę finansowania organizacji non-profit za pomocą dotacji.
  • Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie dotacji budżetowej – definicja dotacji a finansowanie/dofinansowanie przez JST różnych podmiotów.
2. Rodzaje dotacji budżetowych przekazywanych przez JST:
• podmiotowe,
• przedmiotowe,
• celowe.
3. Przekazywanie oraz rozliczanie dotacji.
4. Dotacja jako dochód oraz jako wydatek w budżecie.
5. Dotacje, a organizacje non-profit.
6. Dotacje – obowiązkowe oraz dobrowolne – podstawy prawne podziału.
7. Finansowanie zadań dotacją – zadania bieżące oraz inwestycyjne.
8. Przykłady sytuacji gdzie jest dotacja, a gdzie jest finansowanie przez JST.
9. Pytania i dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni jednostek samorządu terytorialnego i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 czerwca 2024 r.