• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Modele wykorzystania Chat GPT w pracy Urzędu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone praktycznym aspektom wykorzystania zaawansowanych modeli językowych, takich jak Chat GPT, w codziennej pracy urzędu. To szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej, urzędników, specjalistów ds. obsługi klienta oraz wszystkich zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii w urzędowej rzeczywistości.

Ważne informacje o szkoleniu

Dołącz do inspirującego szkolenia na temat praktycznych zastosowań modeli ChatGPT w pracy urzędu! Odkryj innowacyjne podejścia do efektywnej komunikacji, optymalizacji procesów i podniesienia jakości obsługi, a także zrozumiałości świadczonych usług. Nie przegap szansy na rozwój i wzbogacenie swoich umiejętności w nowoczesnym środowisku urzędowym. Szkolenie dostarczy dogłębną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania zaawansowanych możliwości Chat GPT. Dzięki temu będziesz mógł lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli, zwiększając satysfakcję z usług publicznych oraz efektywność administracji

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie Możliwości Chat GPT: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych funkcji Chat GPT, co pozwoli na wykorzystanie jego potencjału w codziennej pracy urzędu.
  • Efektywność Komunikacji z Obywatelami: Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje do wykorzystania Chat GPT do poprawy komunikacji z obywatelami, co przyczyni się do szybszego i bardziej efektywnego rozwiązywania ich problemów i zapytań.
  • Automatyzacja i Optymalizacja Procesów: Poznanie metod wykorzystania Chat GPT w automatyzacji rutynowych zadań, co pozwoli pracownikom urzędu skoncentrować się na bardziej złożonych i wymagających zadaniach.
  • Zwiększenie Dostępności Usług Publicznych: Użycie Chat GPT do tworzenia bardziej dostępnych i zrozumiałych informacji dla szerokiego spektrum odbiorców, w tym osób z różnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Wprowadzenie do Chat GPT: Omówienie podstawowych funkcji i zastosowań Chat GPT w kontekście administracji publicznej.
  2. Chat GPT w Komunikacji z Obywatelami: Nauka tworzenia efektywnych i zrozumiałych odpowiedzi na zapytania obywateli, wykorzystując zaawansowane techniki generowania tekstu.
  3. Automatyzacja Procesów w Urzędzie: Przykłady wykorzystania Chat GPT w automatyzacji rutynowych zadań, takich jak tworzenie standardowych dokumentów czy odpowiadanie na częste pytania.
  4. Wykorzystanie Chat GPT w tworzeniu dostępnych treści: Nauka jak używać Chat GPT do tworzenia treści zgodnych ze standardami dostępności, takich jak jasny język i łatwość zrozumienia.
  5. Zastosowanie Chat GPT w Zarządzaniu Wiedzą: Jak wykorzystać Chat GPT do gromadzenia, analizowania i udostępniania wiedzy i informacji wewnątrz urzędu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, rzecznicy prasowi, pracownicy biur promocji, biur prasowych i informacyjnych w gminach i miastach, autorzy tekstów w wewnętrznym przepływie informacji, tekstów administracyjnych, informacji prasowych, artykułów i wpisów w mediach społecznościowych, prowadzący komunikację (elektroniczną i tradycyjną) z interesariuszami, przygotowujący pisma urzędowe stanowiące odpowiedź na toczące się sprawy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Certyfikowany trener organizacji, koordynator projektów, inżynier oprogramowania, metodyk ze specjalizacją w edukacji zdalnej. Posiada bogate doświadczenie trenerskie (ponad 10 000 godzin szkoleniowych), m.in. w obszarze treningów komunikacyjnych, standardów obsługi klientów, budowania pozytywnego wizerunku, zasad skutecznego prowadzenia szkoleń, w tym szkoleń zdalnych, budowania platform do nauki zdalnej, cyberbezpieczeństwa, obsługi aplikacji biurowych, administrowaniem bazami danymi z elementami języka SQL, wykorzystania aplikacji (w tym aplikacji dostępnych w chmurze) w komunikacji, zarządzaniu. Posiada zaawansowaną znajomość narzędzi IT do realizacji usług zdalnych oraz tworzenia zdalnych usług rozwojowych. W okresie ostatnich 10 lat zrealizował ponad 100 zdalnych. usług rozwojowych (z czego 60 w ciągu ostatnich 2 lat). Posiada 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu zdalnych usług rozwojowych oraz zrealizował 12 projektów zdalnej usługi rozwojowej w ostatnich 3 latach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2024 r.