• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji uznaniowych z zakresu pomocy społecznej ze wzorami uzasadnień

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 6 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie proces podejmowania decyzji oraz ich uzasadniania w obszarze pomocy społecznej, co przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta oraz zapewnienia prawidłowego i sprawiedliwego funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Część decyzji wydawanych w obszarze pomocy społecznej ma charakter uznaniowy, ale nie oznacza to, że organ może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. Odmowa przyznania, przyznanie i zakres przyznanej pomocy wiążą się z sytuacją jednostki ubiegającej się o świadczenie, ale obwarowane są także przepisami, intencją ustawodawcy, czy orzecznictwem.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego, w kompleksowy i przejrzysty sposób najważniejsze przepisy, orzecznictwo i praktykę jednostek pomocy społecznej omówi dla Państwa doświadczona trenerka, a jednocześnie członek etatowy SKO, wyjaśniając najczęstsze problematyczne i budzące wątpliwości zagadnienia dotyczące wydawania czy uzasadniania decyzji uznaniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie przepisów warunkujących bezpośrednio i pośrednio wydanie decyzji uznaniowej w obszarze pomocy społecznej.
  • Podniesienie efektywności pracy administracyjnej pracowników, wydających decyzje, dzięki znajomości procedur związanych z ich wydawaniem.
  • Zdobycie umiejętności uzasadniania decyzji uznaniowych oraz radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami związanymi z ich wydawaniem.
  • Lepsze zrozumienie przepisów prawa i orzecznictwa w kontekście konkretnej sytuacji życiowej klienta, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji uznaniowych.
  • Uzyskanie wzorów uzasadnień decyzji uznaniowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społecznej.
2. Ocena możliwości i uprawnień strony do samodzielnego funkcjonowania.
3. Wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną (w tym „800+”).
4. Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej.
5. Wnioski składane przez stronę w zakresie różnych żądań – wycofywanie części żądań na etapie wywiadu środowiskowego lub przed wydaniem decyzji, łączenie różnych żądań w jednej decyzji, prawidłowe zapisy wywiadu lub protokołu w ośrodku.
6. Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.
7. Sporne elementy dochodu.
8. Ustalanie składu rodziny – samotnego lub wspólnego gospodarowania.
9. Prawidłowe konstruowanie uzasadnienia.
10. Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia.
11. Uzasadnienie decyzji miarkującej wysokość świadczenia.
12. Uzasadnienie decyzji przyznającej świadczenia, ale pouczającej, iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania - argumentacja i wskazania na przyszłość.
13. Katalog decyzji uznaniowych w ustawie o pomocy społecznej.
14. Decyzje w sprawie zasiłku celowego.
15. Decyzje w sprawie fakultatywnych usług opiekuńczych.
16. Zakres uznania przy przyznawaniu zasiłku okresowego.
17. Pomoc w zakresie dożywiania rodziny.
18. Prawidłowe nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
19. Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz k.p.a.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przygotowujący i wydający decyzje z zakresu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 6 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 czerwca 2024 r.