• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Współczesne wyzwania w pracy z osobami bezdomnymi - nowatorskie podejścia i praktyki w pracy socjalnej. Kluczowe strategie dla skutecznego wsparcia

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szkolenie, przedmiotem którego będzie praca z osobami bezdomnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na warsztatowe zajęcia, które przeprowadzi ekspert, kierujący na co dzień zespołem pracowników socjalnych, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie skutecznych strategii i praktyk w pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Jego nastawienie, oparte na indywidualnych potrzebach i możliwościach każdej osoby, pomoże odkryć oraz lepiej zrozumieć przedstawiane nowatorskie podejście do problematyki bezdomności. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne ćwiczenia, tak aby uczestnicy mogli w pełni zrozumieć i zastosować prezentowane strategie i praktyki w swojej codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
  • Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań związanych z pracą z osobami w kryzysie bezdomności opartych m.in. na praktykach deinstytucjonalizacyjnych.
  • Poznają warunki skuteczności superwizji w pracy socjalnej oraz nowatorskie podejścia do zapobiegania bezdomności.
  • Nabyta wiedza pozwoli pracownikom socjalnym lepiej rozumieć i reagować na potrzeby osób bezdomnych, a także skuteczniej im pomagać.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie - przeciwdziałanie bezdomności, deinstytucjonalizacja, wybrane metody pracy z osobami bezdomnymi i skuteczność superwizji w pracy socjalnej. 
2. Przeciwdziałanie bezdomności: 
- Zapobieganie bezdomności jako kluczowa strategia.
- Programy i inicjatywy skierowane na zapobieganie bezdomności.
- Dobre praktyki w skutecznym przeciwdziałaniu bezdomności.
3. Deinstytucjonalizacja:
- Pojęcie i cele deinstytucjonalizacji.
- Transformacja instytucji na bardziej indywidualizowane i społeczne formy wsparcia.
- Wyzwania i korzyści związane z deinstytucjonalizacją.
- Przykłady innowacyjnych praktyk deinstytucjonalizacyjnych.
4. Wybrane metody pracy z osobami bezdomnymi:
- Przegląd skutecznych metod i technik w pracy z osobami bezdomnymi.
- Wsparcie mieszkalne jako kluczowy element pracy socjalnej.
- Indywidualizacja i holistyczne podejście w pracy z osobami bezdomnymi.
5. Skuteczność superwizji pracy socjalnej: 
- Rola superwizji w doskonaleniu pracy socjalnej.
- Metody i techniki supewrizji dla pracowników socjalnych.
6. Podsumowanie omówionych tematów i strategii. Wnioski i rekomendacje. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin i miast, organizacji pozarządowych zajmujący się przeciwdziałaniu bezdomności i pracą z osobami bezdomnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Superwizor pracy socjalnej, mediator oraz terapeuta ds. uzależnień, gminny koordynator instytucji i organizacji działających w obszarze niesienia pomocy osobom bezdomnym. Pracą socjalną zajmuje się od ponad 25 lat, specjalizując się w obszarze kryzysu bezdomności. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych oraz osób związanych z sektorem pomocy społecznej. Jego wiedza i umiejętności są oparte na praktycznym doświadczeniu oraz aktualnych badaniach i innowacyjnych podejściach do pracy z osobami bezdomnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 października 2023 r.