• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 – nowego rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Przy zgłoszeniu do 30/11 - 399 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Kierownicy Żłobków i Klubów Dziecięcych (publicznych i niepublicznych)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na WARSZTAT wypracowania procedur obowiązujących w placówkach w związku z wejściem w życie Standardów opieki nad dziećmi do lat 3 – nowego rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy także osoby oraz instytucje zainteresowane do współpracy w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w sesjach konsultacyjno-szkoleniowych Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa (dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6, którą można złożyć podczas spotkania lub wysłać mailem nw. adres. Więcej informacji znajduje się w załączniku do maila.

Udział w warsztacie nie wiąże się z przystąpieniem do Forum.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: 
Barbara Wilkołazka, Koordynator Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego, 
email: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl, tel. +48666663731
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie warsztatowe Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 – nowego rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - wypracowanie procedur obowiązujących w placówkach ma na celu zapoznanie uczestników z wytycznymi dotyczącym sprawowania opieki nad dzieckiem  w ujęciu nowo wprowadzonego aktu prawnego oraz wskazanie kierunków realizacji tychże standardów w placówkach żłobkowych. Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzie diagnostycznych i zasad dokumentowania procesu opieki, pielęgnacji i edukacji. 

zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM WARSZTATU:
Spotkanie warsztatowe dotyczyć będzie analizy zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
Zakres realizowanych treści:
=> praca z dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej – realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej  i edukacyjnej w żłobkach i klubach dziecięcych;
=> bezpieczeństwo dzieci w kontekście realizacji opieki oraz praw i obowiązków osoby sprawującej opiekę  w ramach poszczególnych czynności związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi; 
=> organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna; 
=> monitoring i ewaluacja rozwoju małego dziecka – narzędzia monitorowania rozwoju dzieci, wytyczne dotyczące monitorowania pracy opiekunów (w tym narzędzia samooceny opiekuna i oceny prowadzonej przez dyrektora), kompetencje opiekunów w obszarze diagnozowania rozwoju dziecka;
=> współpraca osób sprawujących opiekę z rodzicami – organizacja konsultacji i spotkań grupowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i Kierownicy żłobków i klubów dziecięcych (publicznych i niepublicznych), właściciele i osoby zarządzające instytucji oraz wszyscy zainteresowani daną tematyką

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka: dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka,  dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, przerwy kawowe/lunch.

*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE
W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww. warunku zostanie doliczony VAT.