• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt ich obrębie związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów. Zajęcia w terenie

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszącymi się do procedury zezwalania na usuwanie drzew i krzewów organy administracji przed wydaniem zezwolenia na ich usuwanie obowiązane są do przeprowadzenia oględzin na okoliczność możliwości występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Elementem koniecznym jest także rozpoznanie gatunku drzewa lub krzewu.
Zapraszamy na zajęcia, na których w terenie nauczymy, jak rozpoznawać gatunki drzew lub krzewów oraz jak stwierdzać możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Zajęcia rozpoczniemy krótko w Sali szkoleniowej, następnie wybierzemy się w teren, gdzie na praktycznych przykładach pokażemy, jak rozpoznawać gatunki drzew i krzewów. W związku z wyjściem na zewnątrz, prosimy o odpowiednie przygotowanie dostosowane do warunków pogodowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie metod rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce) kory i pąka.
• Wykonanie przykładowego praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień różnych typów na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów w odniesieniu do gatunków chronionych.
• Wskazanie różnic w ocenie możliwości występowania gatunków chronionych w zadrzewieniach przydrożnych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie miejskiej.
• Omówienie aspektów konieczności nakładania kompensacji przyrodniczych. 
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne:
1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach – w obszarach zabudowy miejskiej.
2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów.
3. Obowiązki organów zezwalających na usunięcie drzew:
a) Oględziny w terenie w celu weryfikacji występowania gatunków chronionych,
b) Określenie gatunku rośliny oraz weryfikacja jej rozmiarów,
c) Ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji.
d) Inne.
4. Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym.
a) Zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania.
5. Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania:
a) Chronione grzyby.
b) Chronione rośliny.
c) Chronione zwierzęta.
d) Wpływ lokalizacji drzew i krzewów na potencjalną możliwość występowania gatunków chronionych.
e) Różnorodność przyrodnicza obszarów zabudowy miejskiej.
f) Różnorodność przyrodnicza zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej.
g) Różnorodność przyrodnicza terenów zieleni, w tym alei i parków.
h) Ocena potrzeb kompensacji w kontekście stwierdzonej różnorodności przyrodniczej towarzyszącej drzewom i krzewom.
6. Wpływ pór doby i pór roku na trudność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ocenę występowania gatunków chronionych.
7. Przepisy prawne, wytyczne i literatura. 
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog, trener. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie rozpoczniemy w siedzibach naszego Ośrodka: Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena 499 zł netto PLN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 czerwca 2024 r.