• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Al Act a RODO, czyli nowe obowiązki i ryzyka dla podmiotów przetwarzających dane osobowe

W przypadku zgłoszenia do 12 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Trwające w Parlamencie Europejskim prace nad regulacją dotyczącą sztucznej inteligencji dobiegają końca. Warto zatem już teraz przyjrzeć się bliżej wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającemu zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji również w obszarze ochrony danych osobowych. Ze względu na kategorie danych osobowych wykorzystywanych przez systemy AI i poziom wiążącego się w tym ryzyka, ustawodawca wprowadził kwalifikację systemów AI, a nawet zakaz wykorzystywania przez nie niektórych danych osobowych.
Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest podczas tworzenia nowych rozwiązań, systemów i narzędzi dedykowanych nie tylko dla podmiotów z sektora prywatnego, ale i publicznego, o czym podmioty z nich korzystające niekiedy nie mają wiedzy. Od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, zarówno dostawcy tych rozwiązań jak i podmioty je wykorzystujące będą zobowiązane nie tylko do posiadania pełni wiedzy w tym zakresie, ale także transparentnego informowania o tym fakcie osób, których dane będą przetwarzane z wykorzystaniem AI.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z:
• Wymogami dotyczącymi systemów sztucznej inteligencji oraz ramami dopuszczalności przetwarzania danych osobowych z ich wykorzystaniem. 
• Obowiązkami jakie AI Act stawia zarówno przed dostawcami jak i operatorami (użytkownikami) systemów sztucznej inteligencji.
• Zakresem odpowiedzialności ww. podmiotów za działanie niezgodne z postanowieniami AI Act. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kluczowe definicje w AI Act.
2. Zakazane praktyki stosowania systemów opartych na AI.
3. Klasyfikacja systemów AI ze względu na ryzyko.
4. System zarządzania ryzykiem. 
5. Kryteria dla danych zasilających zbiory danych treningowych, walidacyjnych i testowych.
6. Nadzór człowieka jako wymóg konieczny przy wykorzystywaniu systemów opartych na AI. 
7. Obowiązki dostawcy i operatora systemu opartego na AI.
8. Machine learning i rozwój algorytmów.
9. Modele ról (administrator/procesor) w relacji dostawca – operator systemu opartego na AI.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych (m.in. pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji, Inspektorzy Ochrony Danych, Koordynatorzy Ochrony Danych Osobowych; prawnicy ASI).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie bezpieczeństwa informacji. Obszar jej szczególnych zainteresowań stanowią zagadnienia związane z instytucją powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz audytami podmiotów przetwarzających. Doświadczony doradca, audytor i szkoleniowiec. Zrealizowała kilkanaście projektów wdrożenia RODO w organizacjach m. in. z obszaru ubezpieczeń, finansów, rynku pracy i zatrudnienia. Wieloletni Inspektor Ochrony Danych w podmiotach różnych branż. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, wykładowca studiów podyplomowych. Jest także audytorem wewnętrznym ISO 27001.Doświadczenie zdobyła jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także jako współpracownik jednej z warszawskich firm konsultingowych. Absolwentka wydziału prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (aktualnie Uczelnia Łazarskiego) oraz studiów podyplomowych na kierunku ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w biznesie i administracji w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 12 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 lutego 2024 r.