• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podziały nieruchomości w praktyce rozstrzygania postępowań administracyjnych przez gminy

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

22-23 lutego 2024 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 każdego dnia. Cena: 735 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lutego 2024 cena wynosi 699 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będą podziały nieruchomości w ramach procedury prawnej i administracyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podstawy prawne dotyczące podziałów nieruchomości umieszczone są w różnych aktach prawnych, dodatkowo procedowane są w trybach administracyjnym i cywilnym, co stwarza wciąż problemy interpretacyjne. Proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu, które pomoże zrozumieć relacje między różnymi normami prawnymi. Założeniem programowym zajęć jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu stosowania podstaw prawnych podziałów pierwszego dnia, a drugiego podstawie praktycznych przykładów - zatem szkolenie ma typowo aspekt praktyczny podbudowany teorią przepisów prawnych.
Podczas zajęć omówione zostaną konkretne przykłady podziałów, dla których tłem są rozwiązania prawne i zasady dokonywania podziałów. Ponadto uczestnicy szkolenia mogą omówić własne problematyczne podziały i uzyskać podpowiedzi od prowadzącego. Wiele z prezentowanych podczas szkolenia przykładów może stać się "szablonami" znacznie przyspieszającymi procedowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu podziałów nieruchomości. Przedmiotem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizowania podziałów nieruchomości w różnych sytuacjach i okolicznościach, w sposób przejrzysty na wielu przykładach (rysunkach) i ich omówienie.
• Poznanie studium przypadków podziałów nieruchomości. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną studia różnych przypadków podziałów nieruchomości, praktyczne ich przykłady z omówieniem podstaw prawnych ich dokonywania. Zaletą tego szkolenia jest dogłębne przeanalizowanie „z życia wziętych” przypadków podziałów nieruchomości, skutków faktycznych i prawnych jakie wywołują, a przy tym omówienie procedur i konstrukcji dokumentów.
• Zapoznanie z podstawami prawnymi i przykładami praktycznymi podziałów nieruchomości w aspekcie rozstrzygania spraw przez organy gmin.
• Poszerzenie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności procedowania związanego z orzekaniem w zakresie podziałów ewidencyjnych nieruchomości.
• Zdobycie umiejętności stosowania podstaw prawnych do rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających między innymi: prezentację zagadnień omawianych podczas zajęć, rysunki, przykłady podziałów z objaśnieniami, zestawienie orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień pierwszy – podstawy prawne.
1. Pojęcie „podziału nieruchomości”.

• Omówienie, co jest przedmiotem podziału.
• Legalne definicje.
2. Podział prawny nieruchomości a podział geodezyjny/ewidencyjny.
• Omówienie rodzajów podziałów i jakie akty prawne są z nimi związane.
• Służebna rola podziałów geodezyjnych/ewidencyjnych.
3. Podział quoad usum – podział „do użytkowania”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin z wydziałów nieruchomości i planowania przestrzennego zajmujący się tematyką podziałów, uczestniczący i prowadzący postępowania administracyjne w tym zakresie. Ale ze szkolenia też mogą dużo skorzystać geodeci projektujący podziały, deweloperzy na rynku nieruchomości, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 735 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lutego 2024 cena wynosi 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 lutego 2024 r.