• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez ośrodki kultury

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom instytucji kultury, którego przedmiotem będzie pozyskiwanie środków na działalność kulturalną.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy różnorodne źródła dofinansowania, z których mogą skorzystać ośrodki kultury w 2024 r. oraz przeanalizujemy zasady naborów w poszczególnych programach. Prowadząca, wieloletni ekspert i praktyk w pozyskiwaniu środków na działalność kulturalną wskaże przykładowe możliwości pozyskania środków oraz udzieli rad i wskazówek w zakresie wypełniania obowiązującego formularza wnioskowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z programami dotującymi projekty kulturalne na 2024 rok.
• Poznanie źródeł dofinansowania oraz miejsc, gdzie szukać informacji na ten temat.
• Zdobycie umiejętności wypełniania formularza wnioskowego.
• Uzyskanie listy źródeł dofinansowania, z których mogą skorzystać domy kultury.
• Nawiązanie kontaktu z innymi pracownikami sektora kultury i możliwość nawiązania współpracy.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dom kultury jako samorządowa jednostka kultury i jej możliwości w zakresie pozyskiwania środków.
2. Różnorodne możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.
3. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• Omówienie poszczególnych programów.
• Dobre praktyki innych podmiotów, które otrzymały dotacje.
• Warsztat ze sporządzania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Środki innych instytucji publicznych.
• Narodowe Centrum Kultury.
• Muzeum Historii Polski.
• Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
• Programy Biura Niepodległa.
• Fundusz Patriotyczny.
• Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.
• Wygląd i zasady wypełniania formularza wnioskowego.
• Instytut Teatralny.
• PFRON.
• Fundusz Ochrony Środowiska.
• PISF.
• Inne.
5. Środki fundacyjne.
• Źródła.
• Tryb konkursowy.
• Tryb pozakonkursowy.
6. Inne możliwości.
• Budżet obywatelski.
• Stypendia.
• Współpraca z ngo.
7. Dobre praktyki i inspiracje.
8. Podsumowanie i zakończenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora kultury przede wszystkim: ośrodków kultury, centrów kultury, domów kultury - także w skład których wchodzi biblioteka.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Autorka bloga dotyczącego pozyskiwania środków na działania związane z kulturą. Zrealizowałam wiele projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2024 r.