• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie z tematyki czasu pracy w instytucjach kultury. Ekspert wskaże regulacje dotyczące prawidłowego rozliczania czasu pracy w jednostce, okresu rozliczeniowego, odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, ale w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub – u mniejszych pracodawców – obwieszczeniu o czasie pracy. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane i zdarza się, że zawierają liczne błędy, nie nadążają za zmieniającymi się przepisami ale również za systemem pracy przyjętym u danego pracodawcy. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania różnych rozwiązań w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.
• Przedstawimy przykłady zapisów dotyczące poszczególnych kwestii związanych z czasem pracy i omówimy konsekwencje zastosowania konkretnych rozwiązań.
• Uczestnicy poznają najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, jakie mają miejsce przy tworzeniu wewnętrznych regulacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wewnętrzne źródła prawa pracy.
• Obowiązkowe regulaminy.
• Przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem.
• Tryb ustalania regulaminów.
• Wejście w życie regulaminów.
2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.
3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.
4. Rozkłady czasu pracy.

• Rozkłady stałe.
• Zasady tworzenia harmonogramów.
• Granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy.
• Zapisy o możliwości zmian harmonogramów.
5. Systemy czasu pracy.
• Przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników.
• System podstawowy.
• System równoważny.
• System zadaniowy.
6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.
8. Pora nocna.
9. Niedziele i święta – dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy.
10. Zlecanie pracy nadliczbowej.
11. Obowiązki przełożonych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych/HR, kierownicy instytucji kultury, kierownictwo średniego szczebla w IK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy. Napisał m.in. „Czas pracy w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C. H. Beck. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tyś. godzin szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 stycznia 2024 r.