• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność odpłatna organizacji pozarządowych a współpraca finansowa z samorządem lokalnym

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy m.in. zasady dotyczące współpracy JST z NGO w zakresie zakupu usług od organizacji pozarządowych, kontroli przez JST odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego oraz odpłatności w ogłoszeniu konkursowym, umowie i sprawozdaniu.

Ważne informacje o szkoleniu

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym, a także ich kontrola, wymagają znajomości przepisów prawa i budzą ciągle wiele wątpliwości. Jeśli organizacja realizująca zadanie zlecone dodatkowo prowadzi działalność odpłatną lub pobiera opłaty od uczestników tego zadania, to kwestie te dodatkowo się komplikują. W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną przepisy prawne w tym zakresie oraz ich praktyczne znaczenie zarówno dla jst, jak i ngo.

Podczas zajęć:

 • przeanalizujemy przykładowe zapisy w zakresie odpłatności w ogłoszeniu konkursowym, umowie i sprawozdaniu,
 • możliwość zakupu usług od organizacji pozarządowych, w tym mikrozakupy usług społecznych,
 • omówimy także kwestie kontroli przez jst działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego, prowadzonej przez organizację pozarządową.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności pożytku publicznego w kontekście współpracy finansowej z samorządem lokalnym.
 • Zapoznanie się z przykładami rozwiązań prawnych i praktycznych, które dotyczą kwestii wymogów kontroli działalności organizacji pozarządowych w związku z pobieraniem odpłatności w ramach zleconych zadań publicznych.
 • Omówienie możliwości zakupu usług od organizacji pozarządowych oraz związanych z tym korzyści i wymagań formalnych, których należy dochować.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym i ich rozliczaniu, w szczególności w przypadku, gdy organizacja prowadzi działalność odpłatną.
 • Uzyskanie odpowiedzi podczas trwania szkolenia na pytania i wątpliwości związane z tematyką zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego prowadzona przez organizację pozarządową? 

 • Działalność statutowa a działalność pożytku publicznego.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
 • Działalność odpłata statutowa a działalność gospodarcza.
 • Statut organizacji a prowadzenie działalności statutowej, odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej.

2. Zlecenie zadań publicznych w trybie dotacji a działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego organizacji pozarządowej:

 • Odpłatność od uczestników zadania publicznego – kiedy i jak pobierać?
 • Zapisy dotyczące odpłatności w ogłoszeniu konkursowym.
 • Odpłatność od uczestników a realizacja zadnia w trybie art. 19a.
 • Zapisy umowy a kwestia przychodów, uzyskanych w ramach realizacji zadania publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego a odpłatność od uczestników zadania – jak rozliczać odpłatności od uczestników?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przekazywaniem i rozliczaniem dotacji, sekretarze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2023 r.