• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wykorzystanie modeli językowych (LLM) generatywnej sztucznej inteligencji (AI) do wsparcia analizy orzecznictwa. Śląskie Forum Prawników Samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Jedną z ważniejszych kwestii, jakie poruszymy na tym szkoleniu to fakt, że modele językowe generowane przez sztuczną inteligencję (AI) są narzędziami wspierającymi, a nie zastępującymi pracę ekspertów prawniczych. Program proponowanych zajęć obejmuje szeroki zakres tematów, począwszy od wprowadzenia do analizy orzecznictwa i możliwości korzystania z AI, poprzez przygotowanie danych, definiowanie poleceń dla modeli językowych, ich praktyczne zastosowanie w analizie orzeczeń, kategoryzację, predykcje i analizę tendencji, aż po interpretację i raportowanie wyników. Program jest interaktywny, z naciskiem na praktyczne ćwiczenia i studia przypadków.
Szkolenie z założenia ma mieć charakter głównie warsztatowy — czyli uczestnicy szkolenia powinni korzystać z komputerów z dobrym dostępem do usług internetowych. W trakcie szklenia będą wykorzystywane (trenowane) usługi bezpłatne; usługi płatne będą demonstrowane.

INFORMACJE O ŚLĄSKIM FORUM PRAWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH:
Serdecznie zachęcamy radców prawnych jednostek samorządu terytorialnego, aby przystąpić do Śląskiego Forum Prawników Samorządowych. Forum jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje, wymianę poglądów i dyskusje środowiskowe prawników zajmujących się obsługą jednostek administracji publicznej. Członkami są prawnicy - głównie radcy prawni – zatrudnieni lub współpracujący z jednostkami administracji publicznej. Zadaniem Forum jest umożliwienie konsultacji z przedstawicielami instytucji powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji publicznej, a także z autorytetami życia naukowego i publicznego.
Celem Forum jest organizacja spotkań z ekspertami na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem prawa w jednostkach samorządu terytorialnego. Forum jest otwarte dla wszystkich radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i innych prawników, zajmujących się lub zainteresowanych problematyką administracji publicznej.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy nauczą się, jak modele językowe mogą być wykorzystywane do analizowania treści orzeczeń, a tym samym, jak znacząco usprawnić procesy prawne.
  • Szkolenie zapewni wiedzę na temat tworzenia efektywnych poleceń dla modeli językowych, co jest istotne w celu uzyskania dokładnych i relewantnych wyników.
  • Uczestnicy nauczą się technik agregowania i analizowania orzeczeń, co jest kluczowe w zarządzaniu dużą ilością danych prawnych.
  • Uczestnicy nauczą się, jak interpretować dane uzyskane za pomocą AI i jak tworzyć profesjonalne raporty, co jest ważne w prezentowaniu wyników analiz.
  • Szkolenie zapewni wiedzę na temat etycznych aspektów i bezpieczeństwa danych przy wykorzystaniu AI, co jest niezbędne do odpowiedzialnego stosowania tych technologii.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1: Wprowadzenie do Analizy Orzecznictwa i możliwości korzystania z AI.
• Rozumienie potencjału modeli językowych w analizie orzecznictwa.
• Przykłady zastosowań AI w prawie i sądownictwie.
• Przegląd dostępnych modeli językowych pod kątem możliwości wykorzystania ich we wspomaganiu analiz orzecznictwa.
Moduł 2: Przygotowanie Danych.
• Zasady zbierania i przetwarzania danych prawnych do analizy.
• Konwersja danych do odpowiedniego formatu dla modeli językowych.
• Wprowadzenie do technik oczyszczania danych.
Moduł 3: Definiowanie Poleceń i Pytań dla Modeli Językowych.
• Metodologia definiowania podpowiedzi (prompts) w analizie orzecznictwa.
• Przykłady precyzyjnych poleceń i pytań. Przykłady modeli prostych, złożonych, indeksowych, wskaźnikowych (wektorowych) oraz (usługi płatne) obiektowych modeli definiowania podpowiedzi.
• Językowe zasady dostosowania polecenia do konkretnego celu analizy.
Moduł 4: Korzystanie z Modeli Językowych w Analizie Orzecznictwa.
• Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem modeli językowych do analizy tekstu orzeczeń.
• Wydobycie kluczowych informacji, idei, tendencji itp.
• Analiza podobieństwa między orzeczeniami.
Moduł 5: Kategoryzacja, Klasyfikacja i Ekstrakcja Informacji

• Techniki kategoryzacji i klasyfikacji orzeczeń.
• Ekstrakcja istotnych informacji.
Moduł 6: Predykcje i Analiza Tendencji
• Wykorzystanie modeli językowych do predykcji tendencji w prawie.
• Przykłady analizy przyszłych zmian na podstawie orzeczeń – zarys przyszłych możliwości.
Moduł 7: Interpretacja i Raportowanie
• Jak interpretować wyniki analizy orzecznictwa z wykorzystaniem AI.
• Tworzenie profesjonalnych raportów z wynikami analizy.
• Integracja wyników z analizy w proces decyzyjny.
Moduł 8: Etyczne Aspekty i Bezpieczeństwo Danych
• Wybrane rozważania etyczne związane z wykorzystaniem AI w prawie.
• Ochrona danych i zabezpieczenia w analizie orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych, radcy prawni, wszystkie osoby zainteresowane tematem wykorzystania AI w prawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych: zaawansowany Excel (+MSQuery(SQL), +PowerQuery(M), +PowerBI, +VBA, +Python, +R, +AI), Profesjonalne zastosowania modeli językowych (LLM) generatywnej sztucznej inteligencji (AI), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa i parę jeszcze innych ciekawych dziś kwestii zastosowań prawa i IT. Wprowadza często do różnych Organizacji rozwiązania oparte o możliwości wynikające z funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, świadczy również usługi doradcze, wdrożeniowe i także szkoleniowe z zakresu zastosowań arkusza kalkulacyjnego w szczególności na poziomie zaawansowanym. Obecnie – w reakcji na ciągle trwające dość duże zapotrzebowanie – głównie doradza, konsultuje i wprowadza praktyczne zasady i metodologie stosowania prawa ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki, pozostałe osoby: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 marca 2024 r.