• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy ochrony małoletnich i bezpieczna rekrutacja personelu. Co sekretarz jst wiedzieć powinien? Opracowanie procedur. Obowiązek sprawowania kontroli przez samorządy. Śląskie Forum Sekretarzy

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne w 2024 roku spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy. Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie „Lex Kamilek” wprowadziła szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1304). Zmianie uległ tytuł ustawy, a przede wszystkim nałożono na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Ponadto znacząco poszerzono obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu u tych pracodawców lub organizatorów, którzy dedykują swoje aktywności dzieciom. Nowela ustawy wskazuje też wójtów, burmistrzów, prezydentów starostów, marszałków i wiele instytucji do kontroli, czy w/w rozwiązania zostały wdrożone.

Z przepisów wynika, iż obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami” ma każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. a także każdy organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich. Za niespełnienie wymogów wprowadzonych powyższą nowelą grożą kary grzywny, ograniczenia, a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać i zrozumieć nowe przepisy związane z bezpieczną rekrutacją personelu i ochroną małoletnich i tym samym monitorować wdrażanie standardów w samorządowych jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach zobowiązanych, a także sprawować właściwą kontrolę.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej - do wykorzystania w podmiotach zobowiązanych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Co Sekretarz JST powinien wiedzieć o Standardach Ochrony Małoletnich, o bezpiecznej rekrutacji personelu i jaka może być jego rola?
3. Kto to jest małoletni, nieletni, młodociany? Podstawy rozróżnienia.
4. Nowe obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu. – poszerzone, trudne i budzące zdziwienie stron zobowiązanych.
5. Tryb i terminy stosowania bezpiecznej rekrutacji personelu.  w podmiotach zobowiązanych.
6. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek bezpiecznej rekrutacji personelu?
7. Standardy Ochrony Małoletnich- czym są a czym nie są? Standardy Ochrony Małoletnich a polityki ochrony dzieci  przed krzywdzeniem- czy to to samo?
8. Podmioty zobowiązane do wdrożenia Standardów ze względu na charakter działalności. Specyfika Standardów Ochrony Małoletnich w:
- żłobkach i klubach dziecięcych;
- przedszkolach, szkołach;
- instytucjach kultury;
- jednostkach sportu i rekreacji,
- klubach sportowych;
- NGO, Ochotniczych Strażach Pożarnych;
- innych podmiotach.
9. Jakie  obszary uregulowań  powinny zawierać Standardy Ochrony Małoletnich?
10. Tryb i terminy wdrożenia standardów w podmiotach zobowiązanych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Powyższy obowiązek może dotyczyć większości samorządowych jednostek organizacyjnych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, ośrodki sportowo-rekreacyjne, kluby sportowe, podmioty lecznicze, a także organizatorów działalności dedykowanej małoletnim, a w zakresie sprawowania kontroli - organów wykonawczych we wszystkich szczeblach JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, w tym ustroju oświaty, prawa pracy i finansów. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, w tym systemu oświaty. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor wielu opracowań i publikacji, Współautor projektów nowelizacji przepisów ustawowych. W zakresie tematyki Standardów ochrony małoletnich oraz bezpiecznej rekrutacji personelu przeszkolił ok. 1000 osób (dyrektorów i pracowników jednostek oświaty, podmiotów medycznych, klubów sportowych, instytucji kultury, sportu i rekreacji, organizacji pozarządowych, itp.).
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 maja 2024 r.