• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Szkolenie polecamy przede wszystkim początkującym archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną kompleksowo omówione zasady prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Wiedza ta niezbędna jest na stanowisku archiwisty. Prowadząca w przystępny sposób przedstawi m.in. istotne kwestie dotyczące instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury rozliczania się z dokumentacją nieprzydatną w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji. 
• Uzyskanie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego. 
• Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.
• Możliwość zadawania pytań oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją.
2. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt:
• zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, 
• rejestrowanie spraw w spisach spraw, 
• nadawanie znaku sprawy, 
• prawidłowe opisywanie teczek.
3. Porządkowanie dokumentacji przez pracowników przekazujących akt spraw zakończonych. 
4. Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt.
5. Zakładanie i prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego.
6. Zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej
– opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nowych pracowników realizujących zadania archiwisty, szczególnie samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, SP ZOZ-ów, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 4 marca 2024 r.