• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sygnalizacja świetlna – analiza widoczności na obiektach z sygnalizacją świetlną

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 16 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotem proponowanego kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowej analizy widoczności sygnalizacji świetlnej oraz projektowania takich systemów z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i skuteczności.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka widoczności jest jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym na elementach sieci drogowej, na której funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Obecnie w kraju brak jest jakichkolwiek metod analiz widoczności na obiektach sterowanych sygnalizacją świetlną. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których:
• na bazie doświadczeń omówimy metody analiz widoczności w stanie projektowym, istniejącym,
• skomentujemy i uzupełnimy metody analizy widoczności na potrzeby tzw. kryterium punktowego pkt. 6.3 zał. Nr 3 Dz.U.2019.2311.
Podczas zajęć prowadzący będzie odnosił się do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem do zgłaszanych przez uczestników problematycznych zagadnień. Istnieje możliwość omawiania kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu na prośbę danego uczestnika, a także zaprezentowania sytuacji lub miejsca konfliktowego/spornego i omówienia zagadnień pod względem przepisów prawa, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu. Kwestie problemowe prosimy przesyłać na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 lutego 2024 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaznajomienie się z tematyką inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Poznanie aspektów psychologii transportu, ratownictwa medycznego, mechaniki ruchu, ryzyka w ruchu drogowym, analizy i oceny miejsc koncentracji zdarzeń drogowych, rekonstrukcji wypadków drogowych.
• Poznanie praktycznych elementów analiz widoczności.
• Zapoznanie z wynikami badań zachowań uczestników ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną.
• Poznanie charakterystyki typowych błędów i usterek ze strony infrastruktury drogowej.
• Przedstawienie przez prowadzącego wielu przykładów z prac audytorskich prowadzonych nad widocznością na obiektach z sygnalizacją świetlną.
• Wyjaśnienie wątpliwości, uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – czym jest widoczność?
2. Jakie są podstawowe metody analiz widoczności w kraju (synteza).
3. Metoda wyznaczania stopnia widoczności na podstawie „czerwonej książki”.
4. Komentarz do metody oraz przykłady analiz praktycznych.
5. Metoda analiz widoczności dla stanu projektowego (audyt brd) i istniejącego (inspekcja brd).
6. Podstawowe parametry do wyznaczania pół widoczności.
7. Wyniki badań zachowań uczestników ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną i komentarz do nich.
8. Praktyczne zastosowanie metod wraz z ich porównaniem.
9. Lista kontrolna w aspekcie audytu i inspekcji brd w zakresie widoczności.
10. Pytania, rozwiązywanie bieżących problemów uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy zarządzające ruchem drogowym, organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym, jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostki policji wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego, adiunkt naukowo-dydaktyczny, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, współautor raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg, projektant organizacji ruchu drogowego, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek K-PWBRD, współpraca z KRBRD.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 16 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 lutego 2024 r.