• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Licencje na taksówki. Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym, kompendium wiedzy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne dla wydziałów działalności gospodarczej, a także wydziałów transportu, dotyczące wydawania licencji na przewóz osób taksówką.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu na którym to uczestnicy dowiedzą się jakie są najnowsze wymogi ustawowe względem taksówkarzy i kierowców i jak je weryfikować oraz jaką opłatę pobierać w przypadku nowego wniosku lub zgłaszanych zmian. Otrzymają Państwo również odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Czy do wniosku o licencję zawsze należy załączyć kopię prawa jazdy i badania kierowców, czy mogą być kopie czy też wymagać oryginałów?
  • Czy można przedstawić kopię zaświadczenia o niekaralności?
  • Czy wydawanie wypisów jest obowiązkowe, co zrobić jeśli ktoś nie chce wypisu, czy ilość wypisów musi odpowiadać ilości pojazdów?
  • Czy cofać licencję w przypadku wyroku?
  • Co zrobić z zawieszoną powyżej roku działalnością?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy w zakresie postępowania z wygasającymi z końcem 2022 r. „starymi” licencjami oraz w kontekście pobierania opłat.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego prowadzenia sprawy związanych z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką.
  • Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia spraw związanych z wydawaniem licencji taksówkowych ułatwi pracę i rozwieje wiele wątpliwości.
  • Otrzymane podczas szkolenia wzory druków usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów.
  • Korzyścią ze spotkania z ekspertem jest możliwość wyjaśnienie Państwa problemów i wątpliwości.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczące przewozów TAXI – zasady stosowania i terminy wejścia w życie.
2.  Zasady udzielania licencji w świetle KPA:
a. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej - wzór wniosku oraz licencji, wypisy z licencji na taksówkę, załączniki do wniosku i opłaty.
b. Dokonywanie zmian w licencjach.
c. Postępowanie w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.
d. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.
e. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach.
3. Sankcje i kary – komu i za co grożą, kto może je stosować.
4.   Kontrola działalności w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli. Skutki i konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
5.  Dyskusja. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2023 r.