• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualności prawa pracy na przełomie roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy na przełomie 2023 i 2024 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to kompendium zagadnień z zakresu prawa pracy ważnych dla pracowników działów kadr na przełomie roku 2023 i 2024. Podczas zajęć:
• Wskażemy terminy, w jakich stracą aktualność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność pierwotnie kończyła się podczas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
• Przeanalizujemy kwestie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - np. Czy minimalne wynagrodzenie może być wieloskładnikowe? Czy umowa o pracę może zawierać opisowy sposób wskazania minimalnego wynagrodzenia?.
• Doprecyzujemy znaczenie konieczności przekazania przez związki zawodowe informacji o swojej liczebności.
• Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące skutków prawnych święta przypadającego w sobotę - np. W jakim terminie udzielić dnia wolnego? Czy dzień wolny dotyczy również osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu lub w równoważnym czasie pracy?
• Naszą uwagę skierujemy także na temat tworzenia planów urlopowych - np. Do kiedy należy ogłosić plan urlopów? Kiedy pracodawca nie musi tworzyć planu urlopów?.
• Nie zapomnimy również o nowych obowiązkach pracodawcy wprowadzonych w 2023 r. - np. Jak w praktyce powinna wyglądać informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia? Czy pracodawca może odmówić udzielenia zgody na korzystanie z okazjonalnej pracy zdalnej? Jak należy się zachować, gdy do pracodawcy wpływa wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli m.in na:
- prawidłowe planowanie i późniejsze rozliczanie czasu pracy w miesiącu, w którym występuje sobotnie święto,
- zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik na gruncie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- lepsze przygotowanie się na zwiększoną liczbę wpływających do pracodawcy orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności.
- wyjaśnienie wszelkich wątpliwych kwestii odnoszących się do informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia,
- uniknięcie przez pracodawcę odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy,
- ułatwienie wykonywania czynności służbowych przez Uczestników.
• W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in.: aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skutki prawne święta przypadającego w sobotę (np. 6 stycznia 2024 r.):
• Czy obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w przypadku sobotniego święta oznacza udzielenie dodatkowego dnia wolnego płatnego czy bezpłatnego?
• Czy taki dzień musi przypadać w tym samym terminie dla wszystkich pracowników?
• Do kiedy najpóźniej udzielić pracownikowi takiego dnia wolnego? Jak sobotnie święto wpływa na czas pracy osób, które mają zaplanowaną pracę w takim dniu?
• Co zrobić z pracownikiem, który był nieobecny w dniu odbioru wolnego w zamian za sobotnie święto?
• Jak zachować się w przypadku osób pracujących dłużej lub krócej niż 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar etatu)?
2. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
• W jakiej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę?
• Czy minimalne wynagrodzenie może być wieloskładnikowe?
• Jakie elementy wynagrodzenia nie wchodzą w skład wynagrodzenia minimalnego?
• Czy pracodawca może w treści umowy wskazać opisowo wysokość wynagrodzenia?
• Na jakie inne kwestie prawne będzie wpływać zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia?
3. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
• Do kiedy będą zachowywać aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła podczas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego?
• Co zrobić, jeżeli pracownik dopiero po kilku miesiącach lub latach pracy przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności?
• Czy pracodawca w treści skierowania na badania lekarskie może wskazać, że pracownik legitymuje się stopniem niepełnosprawności?
4. Informacja o liczebności organizacji związkowej:
• Do kiedy związek zawodowy ma obowiązek przedstawić pracodawcy informację dotyczącą swojej liczebności?
• Jakie są skutki prawne braku przekazania takiej informacji lub przedstawienia jej po upływie wymaganych terminów?
• Czy pracodawca może domagać się imiennej listy członków organizacji związkowej?
5. Tworzenie planu urlopów:
• Do kiedy pracodawca ma obowiązek ogłosić plan urlopów?
• Czy plan urlopów daje pracownikowi prawo do rozpoczęcia urlopu bez zgody pracodawcy?
• Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zrezygnować z tworzenia planu urlopów?
6. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia:
• Czy pracodawca może w treści takiej informacji wskazać konkretne przepisy prawa zamiast stosować wersję opisową?
• Jakie grupy pracowników mogą domagać się przedstawienia rozszerzonej informacji dodatkowej?
• Czy w przypadku kontynuacji zatrudnienia (np. zakończenie umowy 30 listopada i zawarcie kolejnej umowy od 1 grudnia) pracodawca ma obowiązek przekazać rozszerzoną informację dodatkową?
• Jakie są skutki prawne braku przedstawienia pracownikom w terminie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia?
7. Okazjonalna praca zdalna:
• Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej?
• Czy okazjonalna praca zdalna może obejmować tylko część dnia pracy?
• Czy okazjonalna praca zdalna wymaga uzgodnienia miejsca jej wykonywania? Jakie obowiązki w sferze bhp dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej?
• Jak z okazjonalnej pracy zdalnej mogą korzystać osoby pracujące dłużej lub krócej niż 8 godzin dziennie np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar etatu?
8. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia:
• Czy pracodawca ma obowiązek szczegółowo wskazać przyczynę odmowy wyrażenia zgody na taki wniosek?
• Jakie są skutki braku odpowiedzi na wniosek pracownika lub niezamieszczenie przyczyny odmowy przez pracodawcę?
• Czy w razie zmiany pracodawcy w trakcie roku pracownik może złożyć taki wniosek o obu pracodawców w tym samym roku kalendarzowym?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia 2023 r.