• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczna obsługa programu Płatnik

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów kadrowo-płacowych szkolenie, przedmiotem którego będzie obsługa programu Płatnik i jego zastosowanie w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Każda osoba zatrudniona w dziale kadrowo-płacowym, zajmująca się prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych powinna znać w praktyce obsługę programu Płatnik. Podczas proponowanego Webinarium omówimy zasady wymiany danych między płatnikiem składek, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych począwszy od tworzenia dokumentów w programie Płatnik, a skończywszy na ich wysyłce do ZUS. Ponadto prowadząca szkolenie przedstawi przydatne funkcje, które każdy użytkownik powinien znać, chcąc w pełni korzystać z programu Płatnik. Zostaną również przedstawione na przykładach najczęściej popełniane przez użytkowników programu błędy, uniemożliwiające wysyłkę dokumentów do ZUS. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z pokazem obsługi programu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zasad tworzenia dokumentów w programie Płatnik.
• Poznanie analizy przykładowych sytuacji i tworzonych w związku tym dokumentów w programie Płatnik.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi programu.
• Poznanie przydatnych „sztuczek” przy obsłudze programu Płatnik.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programu.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych związanych z tworzeniem dokumentów w programie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Organizacja polskiego systemu zarządzania kryzysowego – charakterystyka ogólna, stan obecny.
• Organizacja krajowego systemu zarządzania kryzysowego.
2. Jakie przydatne informacje do tworzenia dokumentów znajdują się w kartotece płatnika?
3. Omówienie informacji znajdujących się w rejestrze ubezpieczonych po pobraniu danych z ZUS:

• Statusy kartotek;
• Stan danych w kartotekach pobraniu aktualizacji;
4. Omówienie zasad tworzenia poszczególnych dokumentów:
• Zgłoszeniowych
• Rozliczeniowych
5. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programu Płatnik:
• Tworzenie oraz weryfikacja kompletu dokumentów rozliczeniowych.
• Oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących.
• Wykorzystanie słowników adresowych przy tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych.
• Edycja danych identyfikacyjnych na kolejnym zgłoszeniu do ubezpieczeń dla ubezpieczonego.
• Tworzenie wyrejestrowania płatnika składek oraz wyrejestrowań ubezpieczonych i członków ich rodzin.
• Łączenie kartotek ubezpieczonego.
• Badanie różnych rodzajów błędów w dokumentach – na przykładach.
• Weryfikacja poprawności kodów tytułu ubezpieczenia w dokumentach.
• Weryfikacja dokumentów przy informacji o przekroczeniu trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
• Weryfikacja dokumentów przy informacji o zgonie.
• Sporządzenie raportów imiennych z kodem tytułu ubezpieczeni „5000 xx”/ „3000 xx”.
6. Najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości, które wpływają na możliwość i jakość wysyłanych do ZUS dokumentów.
7. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, korzystający z programu Płatnik na poziomie podstawowym, chcący rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie jego obsługi i zastosować je w praktyce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk w zakresie obsługi programu Płatnik. Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadziła zajęcia teoretyczne i praktyczne w Ośrodkach Szkoleniowo-Doradczych, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w wielu ośrodkach w Polsce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2023 r.