• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

PIT 2023. Zamknięcie roku przez płatników oraz przygotowanie informacji rocznych za 2023 r. Obowiązki płatnika i podatników w zakresie rozliczania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT za 2023 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych PIT za 2023 r. Podczas szkolenia wykładowca omówi główne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego składa się formularz PIT 11 i w jaki sposób go prawidłowo wypełnić. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące rozliczania PIT dla cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

a. Przekazanie informacji na temat zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r., które wpływają na prawidłowe rozliczenie rocznego podatku PIT.
b. Wskazanie prawidłowego wypełniania poszczególnych formularzy PIT.
c. Odpowiemy między innymi na pytania:
• Czym są zwolnienia podmiotowe?
• Co w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku osób do 26 roku życia?
• Załącznik PIT-R – dla kogo i jakich przychodów dotyczy?
• Kogo dotyczy deklaracja PIT8AR i jakich źródeł?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rozliczania podatników a wpływ na pobór zaliczek oraz rozliczenie roczne za 2023 r.:
a) Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników oraz zleceniobiorców (podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, podatek dochodowy, potracenia) – przykłady.
b) Wnioski i oświadczenia składane przez podatników w trakcie roku podatkowego jako wpływ na pobór zaliczek na podatek.
c) Przekroczenie kwoty wolnej od podatku dla osób do 26 roku życia, 60+, 4+ a wpływ na zasady naliczenia podatku oraz sporządzania informacji rocznej przez płatnika.
d) Upoważnienia płatnika do niepobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy oraz czasowy.
e) Zwolnienia przedmiotowe w tym limitowane – zasady naliczania oraz opodatkowania nadwyżki ponad limit:
• Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
• Świadczenia BHP.
• Ryczałt samochodowy.
• Podróże służbowe (diety, dojazdy inne).
• Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Inne.
f) Świadczenia rozliczane ryczałtem w tym drobne umowy.
2. Rozliczenie roczne PIT za 2023 r. – omówienie formularza PIT 11:
a) Przychody z tytułu umowy o pracę w tym koszty uzyskania przychodu.
b) Przychody z tytułu umów zleceń i o dzieło z własnym i obcym pracownikiem.
c) Przychody pracownika do 26 roku życia opodatkowane i zwolnione.
d) Przychody Senior+ opodatkowane i zwolnione.
e) Przychody osób wychowujących 4 lub więcej dzieci opodatkowane i zwolnione.
f) Kontrakty menadżerskie, rady nadzorcze, prokura, powołanie, mianowanie.
g) Składki ZUS społeczne opłacane przez podatników oraz składka zdrowotna w formularzu PIT-11.
h) Załącznik PIT-R – dla kogo i jakich przychodów dotyczy?
3. PIT dla cudzoziemców:
a) Rezydent/nierezydent – zasady rozpoznawania rezydencji podatkowej.
b) Kiedy PIT – 11 a kiedy IFT1/1R.
c) Zasady wypełniania formularza IFT oraz terminy wysyłania do US i podatników.
4. PIT-8AR:
a) Kogo dotyczy deklaracja i jakich źródeł?
b) Zasady wypełniania formularza PIT 8AR oraz terminy wysyłania do US i podatników.
5. PIT – 4 – deklaracja rozliczeniowy płatnika za 2023 r.
6. Odpowiedzialność karno-skarbowa płatników składek za niepobranie lub nieprawidłowe naliczenie i pobranie podatku.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego oraz osoby zainteresowane tematem. Szkolenie skierowane do osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i do doświadczonych pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 grudnia 2023 r.