• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych po kontroli NIK. Analiza nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Śląskie Forum Pracowników Kadr. Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne w 2024 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Według ogłoszonych w ostatnim czasie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzonych w kilkunastu jednostkach samorządu terytorialnego, stan ochrony danych osobowych jest w nich alarmująco zły. Kontrole wykazały wiele nieprawidłowości dotyczących podstaw przetwarzania danych osobowych, zabezpieczeń technicznych, prowadzenia BIP-ów, korzystania z poczty elektronicznej, nadzoru nad przestrzeganiem zasad wynikających z RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych. Podczas szkolenia przeanalizujemy błędy stwierdzone w działaniu jst i wskażemy, jak ich uniknąć szczególnie w wykonywaniu zadań skierowanych do pracowników i przetwarzania danych w działach kadrowo – płacowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• zapoznanie z wynikami kontroli NIK w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie ochrony danych osobowych,
• analiza wyników kontroli pod kątem rekomendacji dla administratorów i inspektorów ochrony danych w jst,
• wskazówki co do działań kontrolnych prowadzonych przez NIK w związku z zapowiadanymi kontrolami w jst.
• wskazanie praktyki NIK w zakresie kontroli ochrony danych osobowych w jst,
• znajomość przepisów dotyczących kontroli w obszarze ochrony danych osobowych,
• znajomość prawidłowych praktyk przy stosowaniu RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
• wiedza na temat najczęstszych uchybień w dziedzinie ochrony danych osobowych,
• efektywniejsza współpraca z IOD w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie zagadnień prawa pracy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kogo, w jakim zakresie i dlaczego kontrolowała NIK?
2. Najczęstsze błędy stwierdzone przez NIK w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego i wskazówki, jak ich uniknąć?
3. Jak na podstawie wyników kontroli NIK powinny być zabezpieczone dane osobowe?
4. Jakie wnioski wysnuć z ustaleń NIK w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych?
5. Jak w świetle kontroli NIK prowadzić korespondencję za pomocą poczty elektronicznej i uniknąć błędów?
6. Jak uniknąć błędów przy publikacji danych osobowych w BIP?
7. Jak poradzić sobie z retencją danych osobowych i co według NIK jest niedopuszczalne przy przechowywaniu danych osobowych?
8. Jakie zarzuty NIK sformułowała wobec realizacji zadań przez inspektorów ochrony danych oraz organizacji ich pracy?
9. Czy ustalenia NIK mogą spowodować wzmożone kontrole w jst Prezesa UODO?
10. Jak się ma kontrola NIK do kontroli Prezesa UODO?
11. Kto i jak może odpowiadać za stwierdzone naruszenia i jak uniknąć odpowiedzialności?
12. Zakończenie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac oraz HR, osoby odpowiedzialne za nadzór przetwarzania danych osobowych w działach pracowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radczyni prawna, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Wpisana na LISTĘ 100 Osób, które w 2023 r. w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce (plebiscyt prowadzony przez szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce). W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO oraz komentarz do UDIP. Jest autorką ponad 170 publikacji i doświadczoną praktyczką w dziedzinie ochrony danych osobowych, jako radczyni prawna zapewnia obsługę w tym zakresie, wspiera inspektorów ochrony danych, była ABI w dużym miejskim urzędzie. Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Jest autorką koncepcji merytorycznych i gospodynią cyklicznych forów branżowych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń, w których wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 550 PLN netto/os. RABAT 10% dla członków Śląskiego Forum Sekretarzy. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 maja 2024 r.