• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aplikacja SL2021 projekty - jak rozliczać projekty unijne w systemie CST 2021

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego rozliczania projektów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 w systemie CST 2021.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest wskazanie „krok po kroku” zasad i sposobów postępowania przy rozliczaniu projektów unijnych w aplikacji SL2021, będącej częścią systemu CST2021. Trenerka prowadzi szkolenie pracując „na żywo” w aplikacji SL2021, co jest ogromną wartością szkolenia. Udział w szkoleniu sprawi, że uczestnicy zostaną przygotowani do rozliczania projektów unijnych w aplikacji SL2021.
Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania.
Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się m. in:
- Jak zalogować się do systemu CST2021?
- Kto jest upoważniony do pracy w aplikacji SL2021?
- Jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
- Do czego służą poszczególne moduły i zakładki w aplikacji SL2021?
- Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
- Jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w aplikacji SL2021?
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z rozliczaniem projektów w aplikacji SL2021.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe w formie prezentacji, która będzie zawierać print screeny wszystkich operacji wykonywanych w aplikacji SL2021 podczas szkolenia, dzięki czemu będą użytecznym narzędziem do dalszej pracy indywidualnej w systemie CST.

zwiń
rozwiń
Program

1. System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją:
• Jak zalogować się do systemu CST2021?
• Jak zarządzać uprawnieniami w systemie?
• Szczegóły projektu w aplikacji SlL2021 Projekty.
2. Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:
• Harmonogram płatności.
• Korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
• Zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
• Dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?
3. Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w s aplikacji SL2021:
• Terminy składania wniosków o płatność.
• Rodzaje wniosków o płatność w aplikacji SL2021 (szybki wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy).
• Rejestracja wniosku o płatność.
• Uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego.
• Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta.
4. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych (JST, PUP, WUP, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, kulturalne, społeczne, uczelnie, jednostki badawcze – działy projektów unijnych oraz działy finansowe).
• Do udziału w szkoleniu zaproszeni są także pracownicy Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, aby poznać system od strony Beneficjenta, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktyczką, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów funduszy europejskich od 2004r. Pracuje na zlecenie takich m.in. instytucji jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lipca 2024 r.