• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie VAT w związku z zarządzaniem nieruchomościami

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do dnia 9 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

W 2024 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat w nieruchomościach. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia samorządów związane z prawidłowym rozliczeniem dla celów VAT transakcji nieruchomościowych wraz z omówieniem praktycznych przykładów:

  • Przedstawimy ostatnie zmiany w przepisach ustawy o VAT, istotne w obszarze dokonywanych rozliczeń.
  • Przybliżymy ustawowe pojęcia, takie jak pierwsze zasiedlenie czy tereny budowlane.
  • Wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać dla celów VAT wadium przy sprzedaży nieruchomości w formie przetargu.
  • Podsumujemy zasady wystawiania faktur w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości: wskażemy kiedy wystawić fakturę zaliczkową, a kiedy fakturę końcową, jakie są terminy wystawiania faktur, kiedy mamy obowiązek wystawienia faktury na żądnie, etc.

Powyższe zagadnienia będą prezentowane na przykładach z uwzględnieniem najnowszej praktyki organów podatkowych, jak i orzecznictwa sądowego. W związku z problematycznymi regulacjami dotyczącymi obniżania podstawy podatkowania, omówimy przepisy w kontekście broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania dla celów VAT transakcji związanych z nieruchomościami, w szczególności czynności zbycia nieruchomości, wynajmu lokali czy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
• Omówienie zasad rozliczeń dla celów VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kontekście zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
• Zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:
- Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zamiany nieruchomości z dopłatą? 
- Czy sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem, wybudowanym przez najemcę może korzystać ze zwolnienia z VAT? 
- Czy w przypadku sprzedaży działki istotne jest przeznaczenie uzupełniające, określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? 
• Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia, posiłkując się najnowszą praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek podatkowy w przypadku transakcji związanych z nieruchomościami:
• zbycie nieruchomości,
• wynajem nieruchomości,
• prawo użytkowania wieczystego,
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Wadium a zaliczka dla celów VAT.
3. Czy płatność rozłożona na raty ma wpływ na obowiązek podatkowy?
4. Podstawa opodatkowania w przypadku transakcji związanych z nieruchomościami.
5. Zwolnienie z VAT dla dostawy gruntów innych niż budowlane, w tym definicja terenów budowlanych dla celów VAT (stanowisko sądów, a stanowisko fiskusa).
6. Definicja pierwszego zasiedlenia.
7. Zwolnienia z VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części.
8. Zamiana nieruchomości:
• zamiana nieruchomości z dopłatą,
• zamiana nieruchomości bez dopłaty.
9. Stawka VAT w przypadku wynajmu nieruchomości, w tym zwolnienie dla wynajmu lokali na cele mieszkaniowe.
10. Zwolnienie z VAT dla dzierżawy gruntów na cele rolnicze.
11. Stawka VAT w przypadku prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
12. Kiedy mamy obowiązek wystawienia faktury VAT?
13. Faktura zaliczkowa a faktura końcowa, w tym ostatnie zmiany przepisów.
14. Terminy wystawienia faktur.
15. Faktury korygujące.
16. Kody GTU w kontekście transakcji związanych z nieruchomościami.
17. Wywłaszczenie a VAT.
18. Ciekawe interpretacje indywidualne i wyroki polskich sądów administracyjnych w kontekście transakcji związanych z nieruchomościami – w tym dotyczące właściwej stawki VAT dla dostawy gruntu zabudowanego ruinami czy stawki VAT dla dostawy gruntu zabudowanego cudzym budynkiem.
19. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy służb finansowo-księgowych jst oraz pracownicy, zajmujący się gospodarką nieruchomościami w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do dnia 9 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 maja 2024 r.