• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozdziały usługowe oraz podmiotowe w najnowszych wyjaśnieniach. Praktyczne zasady ujmowania oraz rozliczania wydatków i dochodów za 2023 rok

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będą dochody i wydatki JST. Podczas szkolenie omówione zostaną kwestie kluczowe z punktu widzenia finansów jednostek budżetowych w kontekście rozdziałów podmiotowych i przedmiotowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane informacje na temat zagadnień dotyczących nowych zasad rozliczania wydatków oraz dochodów na poziomie rozdziałów podmiotowych i rozdziałów przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Wskażemy pułapki związane z przyporządkowaniem operacji gospodarczych do danego rozdziału.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z praktycznymi aspektami związanymi z procesem rozliczeń wydatków oraz dochodów za rok 2023 po zmianie przepisów - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r.
• Wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem rozdziałów podmiotowych oraz usługowych w praktyce.
• Udział w szkoleniu to okazja do zadawania pytań i uzyskania przydatnych informacji dotyczących tematu objętego szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wydatki bieżące rozliczane na poziomie rozdziału podmiotowego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
d) zakup energii elektrycznej i cieplnej,
e) zakupy materiałów i wyposażenia m. in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki,
f) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo,
g) gazety itp.,
h) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna,
i) sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
j) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
k) szkolenia pracowników,
l) remonty bieżące,
m) inne związane ze stanowiskami pracy.
2. Wydatki inwestycyjne rozliczane na poziomie rozdziału podmiotowego, a kwestia art. 236 Ustawy o finansach publicznych:
• paragraf 605,
• paragraf 606.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce, w tym za sprawozdawczość oraz rozliczania objęte tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.