• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne spojrzenie na korekty roczne vat, w tym zmiana przeznaczenia środków trwałych, z uwzględnieniem zmian w ramach SLIM VAT 3

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2023 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. v

Ważne informacje o szkoleniu

Już w styczniu 2024 r. podatnicy, dokonujący bieżących odliczeń VAT przy pomocy współczynnika i prewspółczynnika VAT, będą zobowiązani do kalkulacji korekty rocznej, uwzględniającej rzeczywiste wartości wskaźników za dany rok. Zapraszamy na szkolenie, które będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny i podczas którego, krok po kroku:
• Omówimy zasady dokonywania korekty rocznej, zarówno środków trwałych, jak i nabyć pozostałych wraz z analizą konkretnych przykładów liczbowych. 
• Przeanalizujemy wprowadzone w 2023 r. zmiany przepisów w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3, w zakresie, w jakim dotyczą sporządzania korekt rocznych. 
• Wyjaśnimy zasady dokonywania korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia towarów – w odniesieniu do sprzedaży węgla, gdyż samorządy, które pierwotnie zakładając sprzedaż węgla gospodarstwom domowym odliczały 100% VAT z faktur zakupowych, mogą być teraz zobowiązane do zwrotu części odliczonego VAT, jeśli zdecydują się na wykorzystanie węgla na potrzeby własne. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu prawidłowego dokonywania korekt rocznych, z uwzględnieniem zarówno korekty od środków trwałych, jak i nabyć pozostałych.
  • Poznasz analizę konkretnych przykładów rozliczeń, z uwzględnieniem zmian w przepisach dokonanych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
  • Dowiesz się jakie są zasady sporządzania korekt 5-cio i 10-cio letnich w związku z odliczaniem VAT od działalności mieszanej, jak również zasady dokonywania tzw. korekty wieloletniej w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego.
  • Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. JST jako podatnik VAT.
2. Prawo do odliczenia VAT.

• Prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT.
• Prawo do odliczenia części VAT.
- Kiedy stosujemy wskaźnik VAT?
- Kiedy stosujemy pre-wskaźnik VAT?
- Kiedy stosujemy obie proporcje łącznie?
• Praktyczne przykłady.
3. Wydatki, od których nie dokonuje się odliczenia VAT.
4. Proporcja wstępna a proporcja właściwa za dany rok.
5. Korekta roczna – nabycia towarów i usług pozostałych oraz środki trwałe poniżej 15 tys. PLN.

• Jak wyliczyć korektę roczną?
• Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT 3.
• Kiedy ująć korektę?
• Jak ująć w pliku JPK?
• Przykłady liczbowe.
6. Korekta roczna – nabycie środków trwałych powyżej 15 tys. PLN.
• Jak wyliczyć, z uwzględnieniem zmian, w ramach SLIM VAT 3? Kiedy korekta 5-cio, a kiedy 10-cio letnia?
• Kiedy ująć korektę?
• Jak ująć w pliku JPK?
• Przykłady liczbowe.
• Korekta wieloletnia – zmiana przeznaczenia środka trwałego wraz z przykładami.
7. Zbycie środka trwałego w trakcie okresu korekty.
8. Ulepszenie środka trwałego a korekta roczna.
9. Zmiana przeznaczenia towarów, materiałów – w tym w kontekście zapasów węgla, pierwotnie przeznaczonego do sprzedaży gospodarstwom domowym.
10. Odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów, obsługujących jst, jak i jednostek organizacyjnych jst – jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2023 r.