• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Raportowanie schematów podatkowych w praktyce. MDR w jsfp

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom służb księgowych i finansowych JST, którego przedmiotem będą schematy podatkowe (MDR) w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka schematów podatkowych jest znanym zagadnieniem w jsfp, jednak od momentu ich wprowadzenia budzi wśród nich wiele wątpliwości interpretacyjnych i kontrowersji dotyczących ich stosowania.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Przedstawimy, krok po kroku, najistotniejsze kwestie z zakresu raportowania schematów podatkowych.
• Przeanalizujemy ustawowe obowiązki dotyczące raportowania.
• Wskażemy specyfikę zasad raportowania, rolę podmiotów raportujących z uwzględnieniem wewnętrznej procedury w jednostkach w tym zakresie.
• Zaprezentujemy również praktyczne aspekty wdrożenia mechanizmu raportowania schematów w jsfp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
- Czy schematy podatkowe w budżecie są zasadne i jaki jest ich sens?
- Co może być schematem w jst?
- Jakie są skutki braku "polityki" MDR?
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej raportowania schematów podatkowych.
• Poznanie okoliczności, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, przedstawienie terminów oraz sposobów raportowania.
• Wskazanie rozwiązań z zakresu procedury wewnętrznej, regulującej wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących schematów podatkowych.
• Zapoznanie z przykładami raportowania oraz nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie raportowania, a także prawidłowych procedur w celu uniknięcia nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Raportowanie przez gminy, powiaty i ich jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz spółki komunalne:
• Definicja i rodzaje schematów podatkowych.
• W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie?
- Wykaz czynności statutowych, wyłączonych z raportowania.
- Wykaz czynności, podlegających pod raportowanie.
• Które schematy są objęte raportowaniem?
• Jakie podmioty w jst należy uznać za kwalifikowane?
2. Rola jednostki budżetowej i jej pracowników w zakresie procesu raportowania: definicja pojęcia „Promotor”, „Korzystający”, „Wspomagający”.
3. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

• Terminy wypełniania obowiązków w zakresie raportowania.
• Przykładowe zakresy informacji, wymagających raportowania.
• Narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów - omówienie.
• Sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
4. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w jst, co powinna zawierać:
• Jak zbudować taką procedurę? Omówienie.
• Wprowadzenie procedury a korzyści, ograniczenie ryzyka.
5. Rekomendacje Ministerstwa Finansów i zmiany po Covid – 19.
6. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych oraz pozostałych służb finansowo-księgowych, zajmujący się raportowaniem schematów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2024 r.