• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027 - Lubelskie Forum Skarbników - LUBLIN

Miejsce
Lublin
Termin
05 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 14:30
Cena
549/499 zł
Zapisz się na szkolenie

Promocja cenowa przy zgłoszeniu do 29 maja. Dla Forumowiczów: 330 zł/ w ramach opłaty lipcowej 

Ważne informacje o sesji szkoleniowo-edukacyjnej

Zapraszamy Państwa na spotkanie z zakresu kwalifikowania podatku VAT w projektach dofinansowanych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przyniesie bardzo istotne zmiany, które powinny znaczne ułatwić zasady kwalifikowania podatku VAT, ale jednocześnie mogą wzbudzać wśród beneficjentów niepokój i niepewność. W trakcie spotkania zostaną przedstawione nowe zasady, wskazane zostanie ryzyko z tym związane oraz jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Skarbników Województwa Lubelskiego oraz udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. 

Więcej informacji nt. Forum oraz Krajowej Rady Forów Skarbników, działającej przy FRDL na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/forum-skarbnikow-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-skarbnikow 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027 niezbędnej do prawidłowego odliczania podatku oraz zwrotu podatku przy ewentualnych korektach rozliczeń. 

Korzyści dla uczestników

  • Poznanie zasad i wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027. 
  • Udział w spotkaniu pomoże uczestnikom uniknąć problemów przy kwalifikowaniu podatku VAT w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu w tym jak zabezpieczyć się przy niejasnych przepisach oraz zmianie stanowiska MF lub sądów.
     
zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Ogólne zasady kwalifikowalności podatku VAT określone w unijnych i krajowych aktach prawnych.
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. oraz inne rozporządzenia UE.
2. Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
II. Kwalifikowalność podatku VAT - podział wartościowy
1. Projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) powyżej 5.000.000 euro
2. Wytyczne z 18.11.2022 r. dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 
3. Wytyczne ze września 2023 r. - Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
III. Status podatnika VAT a zasady i terminy ustalania i rozliczania podatku VAT z US i/lub kwalifikowania podatku VAT w projektach UE
1. Status podatnika VAT – podatnik VAT czynny, podatnik zwolniony podmiotowo lub/oraz przedmiotowo, reżim publiczno-prawny.
2. Ustawowe wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT.
3. Rezygnacja przez Beneficjenta z prawa do odliczenia podatku VAT art. 90 ust. 10 pkt.2 
4. Faktury rzetelne, nierzetelne, wadliwe - a prawo do obniżki VAT
5. Zakupy towarów i usług przyporządkowanych do czynności:
a) opodatkowanych, 
b) zwolnionych z VAT i/lub niepodlegających opodatkowaniu 
c) „mieszanych”
6. Odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych a korekty 5-cio lub 10-cio letnie (art. 90c i art. 91).
7. Korekty odliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia zakupionych towarów a zwrot środków.
IV. Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT na różnych etapach
1. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 r. dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, w tym:
a) weryfikacja wniosków o dofinansowanie
b) weryfikacja wniosków o płatność
c) kontrola na zakończenie realizacji Projektu
d) kontrola trwałości projektu
V. Ryzyko Beneficjenta w zakresie odzyskania podatku VAT i kwalifikowania podatku w projektach UE w tym:
1. Niejasne przepisy.
2. Zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu
3. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.
4. Decyzje Instytucji Zarządzającej o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek,
VI. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału zapraszamy przede wszystkim beneficjentów Funduszy Europejskich, osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację i rozliczanie projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz wszystkie inne osoby zainteresowanych wyżej wskazanym tematem.
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027. Na spotkaniu mile widziane grupy, zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z UE.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącej

Ekspertką będzie wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli projektów UE, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów, sprawozdawczości oraz wiele innych z tego zakresu. Oprócz wskazanej tematyki prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozyskuje dofinansowanie . Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Niezależny konsultant z zakresu pozyskiwania dofinansowanie, rozliczania projektów UE oraz prowadzenia ewidencji księgowej. Przeprowadziła ponad 6 tys. godzin szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 17 tys. osób. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto

Aleja Solidarności 7; 20-841 Lublin

 

Koordynatorzy
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
tel. +48 502 525 121
n.gmurkowska@frdl.org.pl