• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kalkulacja współczynnika i prewspółczynnika vat dla urzędu obsługującego jst, jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, w tym zmiany w ramach SLIM VAT 3

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny i podczas którego, krok po kroku, zostanie omówiona metodologia kalkulacji poszczególnych proporcji VAT wraz z podaniem przykładów liczbowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w prawidłowy sposób wyliczyć proporcje VAT i korektę roczną bazując na konkretnych przykładach. Ponadto, przedstawimy aktualną praktykę organów podatkowych i orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w kontekście kalkulacji wskaźników VAT dla jst m. in.: w kwestii uwzględniania w kalkulacji proporcji VAT dostawy nieruchomości, obrotów z tytułu aportów czy rodzajów dotacji, wyłączanych z dochodów wykonanych. Podczas szkolenia szczególna uwagę zwrócimy na planowane zmiany przepisów dotyczące kalkulacji proporcji VAT i korekty rocznej w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rozliczeń podatku VAT.
• Omówienie i poznanie okoliczności w jakich należy stosować dany rodzaj wskaźnika VAT, a także w jaki sposób wyliczyć proporcję i pre-proporcję VAT.
• Wskazanie zasad i niezbędnych czynności, w jaki sposób wyliczyć proporcję i pre-proporcję VAT (osobno dla urzędu obsługującego jst, jednostki budżetowej i zakładu budżetowego).
• Poznanie planowanych zmian przepisów w zakresie rozliczania podatku VAT – proporcji i pre-poprocji, pakietu SLIM VAT 3.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz sposobów ich wyeliminowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości. 
• Możliwość konsultacji podczas szkolenia zagadnień związanych z tematem zajęć z ekspertem prowadzącym zajęcia. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia ogólne:
• Prawo do odliczenia VAT.
• Prawo do odliczenia części VAT.
• Kiedy stosujemy współczynnik, kiedy stosujemy prewspółczynnik a kiedy stosujemy obie proporcje łącznie?
2. Współczynnik VAT:
• Kalkulacja współczynnika VAT – wzór.
• Czym jest obrót?
• Wyłączenia w kalkulacji współczynnika VAT i sposób zaokrąglenia proporcji.
• Szacowanie współczynnika VAT.
• Przykłady zastosowania współczynnika VAT w praktyce – omówienie przykładów.
3. Prewspółczynnik VAT dla jednostki budżetowej:
• Kalkulacja prewspółczynika VAT dla jednostki budżetowej – wzór.
• Dochody wykonane jednostki budżetowej.
• Wyłączenia w kalkulacji prewspółczynnika VAT dla jednostki budżetowej i sposób zaokrąglenia proporcji.
• Przykłady zastosowania prewspółczynnika VAT dla jednostki budżetowej w praktyce – omówienie przykładów.
4. Prewspółczynnik VAT dla urzędu obsługującego JST:
• Kalkulacja prewspółczynika VAT dla urzędu obsługującego JST – wzór.
• Dochody wykonane urzędu obsługującego JST.
• Wyłączenia w kalkulacji prewspółczynnika VAT dla urzędu obsługującego JST i sposób zaokrąglenia proporcji.
• Przykłady zastosowania prewspółczynnika VAT dla urzędu obsługującego JST w praktyce – omówienie przykładów.
5. Prewspółczynnik VAT dla zakładu budżetowego:
• Kalkulacja prewspółczynika VAT dla zakładu budżetowego – wzór.
• Przychody wykonane zakładu budżetowego.
• Wyłączenia w kalkulacji prewspółczynnika VAT dla zakładu budżetowego i sposób zaokrąglenia proporcji.
• Przykłady zastosowania prewspółczynnika VAT dla zakładu budżetowego w praktyce – omówienie przykładów.
6. Dodatkowe kwestie związane z prewspółczynnikiem VAT:
• Alternatywne sposoby kalkulacji proporcji VAT w stosunku do wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników – omówienie aktualnej linii interpretacyjnej i orzeczniczej.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2023 r.