• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doręczenia elektroniczne w jsfp. Zajęcia doskonalające. Jak doręczać korespondencję? Skutki prawne doręczeń elektronicznych. Obsługa systemu e-doręczenia w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
22-23 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
675/735 zł
Zapisz się na szkolenie

W przypadku zgłoszenia do 8 lipca 2024 r. cena wynosi 675 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Wejście w życie przepisów o e-doręczeniach kilkukrotnie było już przesuwane. Obecnie, przepisy wskazują nowy termin na 1 października 2024 r. dla administracji publicznej, w tym samorządów oraz przedstawicieli zawodów zaufania społecznego. Wakacje to doskonały czas na przygotowanie się do realizacji tego obowiązku.

Większość jednostek wdrożyła już prace dotyczące przygotowania się do wprowadzenia tej usługi, dlatego w celu uporządkowania wiedzy dotyczącej problematyki e- doręczeń proponujemy Państwu uczestnictwo w 2 dniowych zajęciach, podczas których:

 • wskażemy w praktyce czym są doręczenia elektroniczne i jak z nich należy korzystać, jaki będą miały wpływ na prowadzenie postępowań administracyjnych, jakie będą terminy wdrożenia e-doręczeń i co będą zawierały przepisy przejściowe.
 • Odpowiemy, podczas zajęć na wiele pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e- doręczeń w administracji publicznej oraz wyjaśnimy problemy interpretacyjne, związane z terminami, skrzynkami do doręczeń, profilem zaufanym czy pełnomocnictwami.
 • Pokażemy również jak sprawnie obsługiwać system do e-doręczeń.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskażemy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych, w szczególności w kontekście stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ochrony danych osobowych.
 • Wyjaśnimy na czym polegają e-doręczenia, jakie są standardy i zasady związane z ich stosowaniem, kogo dotyczą.
 • Wytłumaczymy jakie obowiązki ciążą na jsfp w kwestii e-doręczeń i podpowiemy, jak należycie przygotować się do nich.
 • Przypomnimy, w jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne.
 • Omówimy, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.
 • Pokażemy jak w praktyce działa system, jak sprawnie go obsługiwać.
 • Przetestujemy zakładanie adresu do doręczeń.
 • Przedstawimy zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas zajęć z prowadzącymi w zakresie tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I dzień- 22 lipca 
1. Czym są doręczenia elektroniczne?
2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki?
4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne?
5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy a kim podmiot niepubliczny? Jak będzie w praktyce, jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
6. Czym jest Krajowy System e-Doręczeń – z jakich elementów się składa?
7. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych w praktyce urzędniczej? Jak doręczyć korespondencję?

• Znaczenie prawne Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) dla PURDE. Jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE? Skutki wpisu do BAE. Czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych?
• Zawarcie umowy na świadczenie PURE z Pocztą Polską – jak wygląda?
• Dowody, potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE (dowody wysłania, dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów).
8. Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować EPUAP i na jakich zasadach? Przepisy przejściowe.
9. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach Publicznej Usługi Hybrydowej w praktyce urzędnika, krok po kroku.
10. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru jak czynił dotychczas?
11. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję za pomocą innych rozwiązań teleinformatycznych, ZUS PUE, portal podatkowy, ePuap i inne.
12. Co z listami zwykłymi? Z korespondencją mailową?
13. Opłaty za PURDE. Opłaty za PUH. Kto jest zwolniony z opłat? Wystawianie faktur.
14. Rola EZD, systemy kancelaryjne, integracja systemów z doręczeniami elektronicznymi, gdzie znaleźć wersje demo oraz instrukcje na ten temat?
15. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi.
16. Wyłączenia w stosowaniu e-doręczeń.
17. Postępowania administracyjne:

• Wszczynanie postępowań administracyjnych a doręczenia elektroniczne.
• Wezwania do uzupełniania braków, przekazywanie według właściwości, wezwania, decyzje, postanowienia na gruncie doręczeń elektronicznych.
• Dowody na doręczenie korespondencji – uznanie korespondencji za doręczoną – skutki prawne.
18. Udostępnianie informacji publicznej za pomocą doręczeń elektronicznych.
19. Wysyłanie umów za pomocą doręczeń elektronicznych.
20. Upoważnienie dla pracowników, obsługujących aplikację kliencką doręczeń elektronicznych.
21. Planowane zmiany związane z EZD.
22. Ochrona danych osobowych przy doręczeniach elektronicznych.
23. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, miast, powiatów, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a. i e-doręczeń, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów. (I dzień)

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Magdalena Kubik-Szczerba
Zastępca Dyrektora FRDL POST
tel. 17 862 69 64
magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 735 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 28 czerwca 2024 r. cena wynosi 675 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 lipca 2024 r.