• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w cyberbezpieczeństwie w związku z dyrektywą NIS2 i nową ustawą o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Niezbędnik dla kadry zarządzającej jst i jednostek podległych

online
Miejsce
Internet
Termin
24 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa, podczas którego omówimy zagadnienia związane z ochroną informacji (w tym danych osobowych) w jednostkach publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2023 r. weszła w życie nowa dyrektywa NIS2 dotycząca zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, a w tym roku ukaże się nowa ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Administracja publiczna zostanie włączona do grupy Podmiotów Kluczowych. Podmioty te będą miały szereg obowiązków m.in. w zakresie obsługi incydentów, ujawniania luk bezpieczeństwa, testowania poziomu cyberbezpieczeństwa swoich systemów oraz efektywnego wykorzystania szyfrowania danych. Wprowadzane zmiany mają istotny wpływ na dotychczasowo stosowaną praktykę w jednostkach, wobec czego aktualizacja wiedzy kierowników i dyrektorów w tym obszarze ma kluczowe znaczenia dla zapewnienia skutecznej ochrony informacji w urzędzie oraz zgodności z aktualnymi wymaganiami w tym także RODO i KRI. Dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrole w jst w całym kraju, które przynoszą bardzo zaskakujące wyniki: większe i mniejsze jst mają kłopot ze skutecznością własnych polityk i procedur bezpieczeństwa w zakresie np. ochrony danych osobowych, korzystania z poczty e-mail oraz utrzymania podstawowej wiedzy i umiejętności pracowników z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Podczas proponowanego szkolenia:
- Krok po kroku, omówimy zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem w jst oraz jednostkach podległych i roli kadry zarządzającej w zakresie rekomendowanym w powyższym projekcie oraz dyrektywie NIS2 i planowanej ustawie o KSC.
- Przeanalizujemy występujące cyberzagrożenia i ich konsekwencje.
- Przypominamy procedury jakie w zakresie cyberbezpieczeńtwa powinny być wdrożone w jednostce oraz wskażemy na co w ich zapisach szczególnie zwracać uwagę.
- Zaprezentujemy zadania i obowiązki jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania incydentów.
- Prezentowane zagadnienia prawne będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad podstępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
- Czy wdrażane przez jst zabezpieczenia faktycznie działają?
- Czy kadra zarządzająca zdaje sobie sprawę ze swojej roli w procesie ochrony informacji?
- Czy pracownicy wiedzą, jak zgłaszać incydenty i dlaczego to jest tak ważne?
• Zapoznanie z głównymi wymaganiami formalno-prawnymi jakie dotyczą cyberbezpieczeństwa w jst i jednostkach podległych wynikające z RODO, KRI i aktualnego KSC.
• Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych, w tym dyrektywą NIS2 i planowaną, nową KSC.
• Poznanie przykładowych cyberataków na jst oraz ich konsekwencji, a także dobre praktyk minimalizowania tych konsekwencji.
• Poznanie roli kadry zarządzającej w zapewnieniu skutecznej ochrony informacji.
• Zdobycie informacji na temat wewnętrznych procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa procedur i ich aktualizacji.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie cyberbezpieczeństwa, które wskazywane są podczas kontroli np. NIK oraz testów i audytów bezpieczeństwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wymagania dla kadry zarządzającej jst i jednostek podległych wynikające z aktualnych przepisów prawa:
• Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
• Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI).
• Ustawa Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC).
2. Wymagania nowej dyrektywy NIS2:
• Co i w jakim stopniu dotyczy jst?
• JST jako podmiot kluczowy - obowiązki
3. Aktualny stan planowanej, nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w praktyce codziennej pracy urzędu:

• Jak zbudować skuteczny SZBI w jst? Od czego zacząć?
• Jak się przygotować do wdrożenia SZBI?
• Ciągłe doskonalenie systemu.
5. Wewnętrzne polityki, procedury i instrukcje w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa:

• Jak tworzyć dokumentację, aby były zrozumiała?
• Jak sprawdzać, czy pracownicy znają wewnętrzne regulacje?
6. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w jst – omówienie głównych wniosków pokontrolnych. Jak się uczyć na błędach innych:
• Poczta e-mail w urzędzie.
• Skuteczna ochrona danych osobowych szczególnie w obszarze ich szczególnej kategorii.
• Wiedza i umiejętności pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa.
7. Subiektywny przegląd wyników Ankiet Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa jst.
8. Przykładowe ataki, kradzieże i wycieki danych w jst.
9. Podstawy cyberhigieny dla każdego kierownika.
10. Zalecenia dotyczące reakcji na incydenty bezpieczeństwa:

• Spokój, spokój, spokój („3 x S”).
• Zgłaszać incydenty a nie ukrywać.
• Skutecznie informować interesariuszy.
• Wyciągać wnioski i wdrażać działania korygujące.
• Monitorować infrastrukturę.
11. Jak bezkosztowo poprawić cyberbezpieczeństwo w jst? Co można zrobić „od ręki”.
12. Jak przygotować urząd do testów bezpieczeństwa, w tym także socjotechnicznych, ponieważ nie ma lepszej drogi do sprawdzenia czy nasze zabezpieczenia działają jak ich zewnętrzna weryfikacja?
13. Phishing - oszustwa i wyłudzenia z uwzględnieniem ataku typu BEC (Business E-mail Compromise).
14. A co zrobić, gdy już „coś się jednak kliknęło”? Czy to już „koniec świata”? NIE!
15. Ransomware jako wyjątkowo poważne zagrożenie dla jst:
• Jak uchronić urząd przed atakiem?
• Co zrobić po ataku?
• Czy można zapłacić okup?
16. Podsumowanie. Pytania. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst i jednostek podległych: sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy, Inspektorzy Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor, trener, doradca. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prowadzi audyty bezpieczeństwa oraz szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz budowania kultury ochrony informacji.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 lipca 2024 r.