Wydawanie i unieważnianie elektronicznych dowodów osobistych

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące unieważniania, wydawania i odbioru elektronicznych dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania i unieważniania elektronicznych dowodów osobistych. Podczas zająć zostanie przekazana wiedza praktyczna w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych po zmianach w przepisach prawa obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców). Uzyskane porady i wskazówki pomogą uniknąć błędów, ujawnianych podczas kontroli. Zajęcia poprowadzi, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • nabycie umiejętności dotyczących stosowania wiedzy praktycznej w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych po zmianach przepisów, obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu przede wszystkim dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców);
 • zdobycie porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli;
 • możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów prawa w zakresie omawianych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną po zmianach, obowiązujących od 7 listopada 2021 r. – zawartość i funkcjonalności. Identyfikacja biometryczna.
 2. Zasady i aspekty praktyczne wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną:
 • sposób składania wniosku,
 • osoby uprawnione do złożenia,
 • realizacja obowiązku pobrania odcisków palców i inne czynności organu gminy, mające na celu wystawienie dowodu,
 • odbiór dowodu osobiście i przez pełnomocnika.
 1. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu.
 2. Zgłaszanie utraty i uszkodzenia dowodu oraz podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych posiadacza dowodu.
 3. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania.
 4. Odmowa wydania oraz stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:
 • przesłanki zastosowania, tryb postępowania organu gminy,
 • jakie elementy muszą zawierać decyzje o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu?
 • wykonalność decyzji.
 1. Analiza wybranych przypadków z praktyki, najczęściej pojawiające się uchybienia.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, realizujący zadania w zakresie dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 170 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 24 lutego 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.