Stosowanie przepisów ustawy o dowodach osobistych po zmianach

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych również związane z wejściem w życie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zmian ustaw o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności w związku z wejściem w życie ustawy z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą o unitach”. Ponadto przedstawione zostaną obowiązki urzędów gmin i miast, wynikające z wejścia w życie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kontekście zadań, realizowanych przez wydziały ewidencji ludności i dowodów osobistych. Prowadząca szczegółowo omówi zmiany ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Ponadto przedstawi zmiany, które weszły w życie w 2021r. na skutek ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie dowodów osobistych, w tym także rozporządzeń wykonawczych do ustaw, w szczególności w zakresie RDO, w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego czy samego wzoru dowodu osobistego.
 • Przybliżenie zadań i obowiązków wynikających z wprowadzenia specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy.
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie dowodów osobistych po licznych zmianach przepisów z 2021r. w tym zmian w zakresie drugiej cechy biometrycznej, dostępu do danych biometrycznych, właściwego ich przechowywania, zasady wydawania dowodu osobistego.
 • Praktyczne omówienie przepisów ustawy o unitach, w szczególności dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz prawidłowego postępowania z dokumentami obywateli Wielkiej Brytanii.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie wydawania dowodów osobistych.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZMIANY USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DO USTAWY.
1. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej - zamieszczanie odcisków palców w dowodzie osobistym.
2. Zmiany terminów ważności dowodów osobistych.
3. Zmiana zakresu danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, w szczególności odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza.
4. Dostęp do danych biometrycznych i ich przechowywanie.
5. Zmiany w zasadach wnioskowania o wydanie dowodu osobistego i odbioru dowodu – w tym:

 • składanie wniosku drogą elektroniczną – zmiany,
 • mobilne stacje obsługi klienta,
 • odbiór dowodu przez pełnomocnika.

6. Nowe przesłanki wymiany dowodu osobistego:

 • zmiana nazwy miejsca urodzenia a obowiązek wymiany dowodu osobistego,
 • złagodzenie wymogów dotyczących unieważnienia dowodu z powodu kradzieży tożsamości,
 • ubezwłasnowolnienie a wymiana dowodu osobistego,
 • wada techniczna lub błędna personalizacja dowodu osobistego,
 • wymiana dotychczasowego dowodu na dowód z dwiema cechami biometrii.

7. Zmiany w zakresie danych gromadzonych w  Rejestrze Dowodów Osobistych.
8. Wprowadzenie obowiązku złożenia pełnomocnictwa w sprawach dowodów osobistych.
9. Przeniesienie regulacji z rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego do ustawy:

 • wymogi dotyczące fotografii,
 • zasady ustalania tożsamości posiadacza dowodu osobistego,
 • zasady przekazywania spersonalizowanych dowodów osobistych  i kodów PUK do wystawcy dowodu osobistego,
 • obowiązki konsula przyjmującego zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.