Obowiązki kierownika USC w praktyce stosowania przepisów Pasc. Wydawanie dokumentów. Zmiana imienia i nazwiska

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie dotyczące zagadnień związanych z obowiązkami kierownika USC w dniach 16 i 23 czerwca 2021 r. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z obowiązkami kierownika USC w świetle stosowania przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i innych ustaw od strony praktycznej. Omówione zostaną aspekty związane z wydawaniem dokumentów przez kierowników USC oraz zagadnienia związane z problematyką zmiany imion i nazwisk. Program szkolenia został tak zaprojektowany, aby położyć nacisk, podczas przedstawiania zagadnień, na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości, pojawiające się w bieżącej pracy lub w przypadku kontroli. Zajęcia poprowadzi trener- praktyk, kierownik USC z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania przez kierowników i pracowników USC przepisów ustaw regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego, w szczególności Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw;
 • przedstawienie problematyki odmowy dokonania czynności przez kierownika USC; wskazanie w jakich sytuacjach można odmówić dokonywania czynności (np. uznania ojcostwa, zawarcia małżeństwa), omówienie kwestii braków formalnych i ich uzupełnienia;
 • wskazanie jakie przepisy należy zastosować przy uznawaniu orzeczeń zagranicznych;
 • przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym wydawaniem zaświadczeń i odpisów;
 • omówienie kwestii zmiany imion i nazwisk;
 • uzyskanie wzorów stosownych wniosków;
 • poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ – 16 CZERWCA
1. Obowiązki kierownika USC- nowelizacja ustawy na podstawie ustawy z 16 października 2019r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
2. Odmowa dokonania czynności przez kierownika USC:

 • odmowa czynności na podstawie PASC,
 • odmowa czynności na podstawie innych ustaw.

3. Omówienie Rozporządzenia Unijnego Nr 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE oraz ustawy z 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

 • podstawowe cele rozporządzenia,
 • dokumenty standardowe UE  wydawane przez kierownika USC.

II DZIEŃ – 23 CZERWCA 
1. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego,
 • procedura sądowa.

2. Procedura administracyjna.
3. Zmiana imienia i nazwiska w świetle obowiązujących aktów prawnych.
4. Komentarz do zmiany imienia i nazwiska:

 • wzory wniosków, oświadczeń i decyzji,
 • wzory wezwań,
 • wzory upoważnień.

5. „Język prosty” w USC.
6. Pytania i odpowiedzi.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesyłania pytań do trenera, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź podczas szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2016 r. wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu PASC, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego.

zwiń
rozwiń