Dowody osobiste po zmianach ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2 sierpnia 2021 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące e-dowodu z odciskami palców – w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

W związku z tymi istotnymi zmianami proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu uzyskacie Państwo wiedzę dotyczącą zaktualizowanych przepisów ustawy o dowodach osobistych i jej rozporządzeń wykonanwczych. Prowadząca omówi praktycznego wpływ tych zmian na wykonywane obowiązki w zakresie wydawania dowodów osobistych, co pozwoli zniwelować nieprawidłowości i błędy w  bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji w zakresie zmienionych przepisów w ustawie o dowodach osobistych, które obowiązują od sierpnia 2021r.
 • Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZMIANY USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH:
1. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej - zamieszczanie odcisków palców w dowodzie osobistym.
2. Zmiany terminów ważności dowodów osobistych.
3. Zmiana zakresu danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, w szczególności odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza.
4. Dostęp do danych biometrycznych i ich przechowywanie.
5. Zmiany w zasadach wnioskowania o wydanie dowodu osobistego i odbioru dowodu – w tym:

 • Składanie wniosku drogą elektroniczną – zmiany.
 • Mobilne stacje obsługi klienta.
 • Odbiór dowodu przez pełnomocnika.

6. Nowe przesłanki wymiany dowodu osobistego:

 • Zmiana nazwy miejsca urodzenia a obowiązek wymiany dowodu osobistego.
 • Złagodzenie wymogów dot. unieważnienia dowodu z powodu kradzieży tożsamości.
 • Ubezwłasnowolnienie a wymiana dowodu osobistego.
 • Wada techniczna lub błędna personalizacja dowodu osobistego.
 • Wymiana dotychczasowego dowodu na dowód z dwiema cechami biometrii.

7. Zmiany w zakresie danych gromadzonych w  Rejestrze Dowodów Osobistych.
8. Wprowadzenie obowiązku złożenia pełnomocnictwa w sprawach dowodów osobistych.
9. Przeniesienie regulacji z rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego do ustawy:

 • Wymogi dotyczące fotografii.
 • Zasady ustalania tożsamości posiadacza dowodu osobistego.
 • Zasady przekazywania spersonalizowanych dowodów osobistych  i kodów PUK do wystawcy dowodu osobistego.
 • Obowiązki konsula przyjmującego zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

10. Inne zmiany:

 • Miejsce urodzenia w dowodzie osobistym.
 • Termin utraty ważności dowodu osobistego z powodu zmiany danych w nim zamieszczonych.
 • Nowe zasady przechowywania kodów PUK i nieodebranych dowodów osobistych.
 • Przekazywanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, krajowego systemu informacyjnego policji i systemu informacyjnego Schengen.
 • Zmiana zakresu danych zawartych w zaświadczeniu zawierającym pełen odpis danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych.
 • Nowe podmioty mające dostęp do RDO.

II. ZMIANY ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DO USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH:
1. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
3. Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
III. ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 R. O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH, KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE 1 LIPCA 2021 R.
IV. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH.
V. ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.
VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń