Śląskie Forum Pracowników Kadr. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie stresem zawodowym. System przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wdrożony przez pracodawcę

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach:
I dzień 10:30-16:30
II dzień 9:00 – 13:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Szkolenie bazuje na współczesnych koncepcjach procesu wypalenia zawodowego oraz czynnikach determinujących jego powstawanie. Omówione zostaną główne przyczyny i profilaktyka wypalenia zawodowego oraz strategie radzenia sobie ze stresem. Wypalenie zawodowe to jedna zwielu możliwych reakcji jednostki na stres związany z pracą w zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi dlatego ważna jest umiejętność korzystania z zasobów podnoszących indywidualną odporność psychiczną.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie z charakterystyką zjawiska wypalenia zawodowego oraz przekazanie wiedzy dotyczącej głównych przyczyn wypalenia, jego objawów i sposobów przeciwdziałania m.in. poprzez poznanie metod pomocnych w projektowaniu systemu przeciwdziałania wypaleniu w instytucjach. Szkolenie służy także wzmocnieniu uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i jest formą profilaktyki wypalenia zawodowego.

W trakcie szkolenia Uczestnicy:

  • Dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na stres i wypalenie zawodowe.
  • Nauczą się rozpoznawać zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy.
  • Dokonają analizy własnej kondycji zawodowej.
  • Uświadomią sobie, jak mogą reagować na oznaki wypalenia zawodowego.
  • Nauczą się technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres.
  • Zdobędą wiedzę pozwalającą na zaplanowanie działań profilaktycznych w zakresie zarządzania stresem i wypalenia zawodowego na poziomie organizacji/instytucji.
  • Poznają regulacje prawne związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wypalenie zawodowe - czym jest syndrom wypalenia zawodowego:
• Definicje i wymiary związane z wypaleniem zawodowym oraz stresem organizacyjnym,
• Źródła wypalenia zawodowego w administracji publicznej,
• Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy,
• Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach, 
• Stadia rozwoju wypalenia zawodowego.
2. Czy jestem wypalony w swojej pracy?
• Arkusz diagnozy stanu wypalenia zawodowego,
• Jak rozpoznać, że ktoś boryka się z wypaleniem zawodowym?
• Sygnały alarmowe- analiza objawów behawioralnych, fizycznych, interpersonalnych,
3. Zarządzanie stresem jako metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu:
• Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego,
• Objawy stresu przewlekłego,
• „Stress management” – strategie ukierunkowane na pracownika i organizację,
• Cel zarządzania stresem,
• Strategie radzenia sobie ze stresem i skutki ich realizacji dla pracowników, zespołów,
• Indywidualne strategie przeciwdziałania wypaleniu -pięć kroków pomagających wydobyć się z problemu wypalenia zawodowego wg Bärbel Kerber,
• Odróżnianie bodźca (stresora) od reakcji stresowej,
• Techniki redukcji stresu-budowanie odporności na stres i wypalenie zawodowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do członków Forum Kadr, osób pełniących funkcję Sekretarzy, dyrektorów, naczelników, osób zarządzających zespołami, osób odpowiedzialnych za koordynację lub optymalizację procesów związanych z utrzymaniem efektywności zawodowej pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Hotel VESTINA Wisła, ul. Malinka 35; 43-460 Wisła

Cena: członkowie Forum kadr w ramach składki, pozostałe osoby 690 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 maja 2022 r.