• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum: Przewodniczących Rad: Nowa kadencja Rad Gmin, Miast i Powiatów 2024-2029. Vademecum wiedzy Radnego.

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Kompleksowo przeanalizujemy niezbędne informacje związane ze sprawowaniem mandatu radnego w JST w kadencji 2024-2029r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Omówimy zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem organów uchwałodawczo – kontrolnych jst, oraz zależnościami miedzy nimi. Wskażemy prawa i obowiązki radnego, jak również ograniczenia i zakazy związane z pełnioną przez niego funkcją, sankcje za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków. Przekażemy podstawowe informacje o obradach sesji, udziale w pracy rady gminy i jej komisjach, głosowaniach. Wyjaśnimy czym są akty prawa miejscowego oraz przybliżymy procedurę przygotowania projektu uchwały i wpływu radnych na ich treść.
• Prześledzimy również rolę radnych w opracowywaniu i podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem jednostki w tym tych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Zastanowimy się jak pogodzić wizję zagospodarowania przestrzennego gminy, a wizję zagospodarowania przestrzennego inwestora.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy. Prawa i obowiązki radnego oraz ograniczenia i zakazy dotyczące radnych.
3. Rada gminy jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Organy gminy i ich wzajemne relacje.
6. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady.
7. Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg.
8. Komisje rady.
9. Interpelacje radnych jako mechanizm kontroli samorządowej.
14. Tworzenie i stosowanie aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał.
15. Nadzór nad działalnością gminy.
16.  Rola radnych i rady gminy w procesie planowania i zagospodarowania gminy.
16. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 450 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 31 maja 2024 r.