• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pierwsza aktualizacja stawek dotacji w 2024 roku - warsztaty

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w krótkim wstępie teoretycznym zostaną omówione najważniejsze przepisy prawne dotyczące pierwszej aktualizacji stawek dotacji w 2024 r. Zdecydowana większość czasu podczas zajęć zostanie przeznaczona na praktyczne warsztaty, obliczenia i przykłady. Wskazane zostaną także najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Udział w spotkaniu pozwoli zdobyć praktyczne informacje, które pomogą sprawnie i zgodnie z przepisami aktualizować stawki dotacji w 2024 roku, a także uporządkować lub uzupełnić wiedzę dotyczącą dotowania szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.
 • Na zajęciach przedstawimy sposób wyliczania stawek PKD oraz wskaźnika zwiększającego na 2024 rok.
 • Przedstawimy i omówimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów, dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i zostanie udostępniony uczestnikom po szkoleniu.
 • Dzięki nabytym, podczas zajęć, praktycznym umiejętnościom pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 4. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół.
 5. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 6. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym, praktyczne przykłady dotyczące obliczania dotacji:
  • jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych? jak obliczyć wskaźnik zwiększający?
  • obliczanie kwot dotacji na uczniów przedszkoli i szkół.
 7. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji.
 8. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji.
 9. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 10. Obowiązywanie nowych, zaktualizowanych stawek dotacji a wyrównanie.
 11. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Odpowiedzi na pytania, konsultacje kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, osoby, zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.