Lubelskie Forum IODO: Ochrona danych osobowych na gruncie dyrektywy o sygnalistach. Omówienie najnowszych decyzji UODO.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Inspektorów Danych Osobowych, które jest realizowane we współpracy z Podkarpackim Forum IODO.

zwiń
rozwiń
Program

Ochrona danych osobowych na gruncie dyrektywy o sygnalistach:

 1. Czego dotyczy dyrektywa 2019/1937
 2. Kogo dotyczy dyrektywa
 3. Wewnętrzne kanały zgłoszeń
 4. Ochrona sygnalisty na gruncie RODO
 5. Dane osób rozpatrujących zgłoszenie
 6. Dyrektywa 2019/1937 a RODO
 7. Anonimy
 8. Klauzule informacyjne
 9. Rejestr czynności przetwarzania danych


 Omówienie najnowszych decyzji UODO:

 1. Omówienie najnowszych decyzji UODO
 2. Naruszenia ochrony danych
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich
 4. Dyskusja
zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych osobowych gmin, miast i powiatów województwa lubelskiego oraz ich jednostek organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu, itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla wszystkich zainteresowanych– 249 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl do 16 września 2021 r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-inspektorow-ochrony-danych-osobowych/najblizsze-spotkania-forum-2021-4
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.