Dokumentacja procesu sygnalizacji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej w kontekście dokumentacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których dokonamy analizy przepisów dotyczących ochrony sygnalistów pod kątem rozpoznania obszarów wymagających dokumentowania - obowiązkowo i fakultatywnie.
Przedmiotem szkolenia jest omówienie dokumentacji, którą należy opracować i wdrożyć w związku z organizacją systemu ochrony sygnalistów, aby zapewnić możliwość wykazywania zgodności podejmowanych działań z prawem, efektywnie zorganizować system, uniknąć zarzutów nieprawidłowości lub niezgodności z prawem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Jaką dokumentację w ramach systemu ochrony sygnalistów stworzyć obowiązkowo?
• Jaką dokumentację w ramach systemu ochrony sygnalistów stworzyć fakultatywnie?
• Na jakich etapach obsługi zgłoszenia naruszenia prawa, zastosować poszczególne dokumenty i procedury?

zwiń
rozwiń
Program

1. Projekt regulaminu wewnętrznego.
2. Dokumentacja konsultacji ze związkami zawodowymi.
3. Zakres upoważnień dla osób obsługujących zgłoszenia.
4. Dokumentowanie przyjęcia zgłoszenia i zasady jego rozpatrywania.
5. Wykorzystanie monitoringu w procesie sygnalizacji.
6. Jak zabezpieczyć kanały zgłoszeń przed naruszeniami.
7. Zasady wymiany danych.
8. Procedury ochrony sygnalistów.
9. Działania informacyjne – zasady, dokumentowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych, osoby odpowiedzialne za zaprojektowanie i obsługę systemu ochrony sygnalistów w sektorze publicznym i prywatnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii radców prawnych, wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykładowca wyższych uczelni. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Trener 2 - radca prawny i partner w kancelarii radców prawnych specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPiA UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 26 stycznia 2022 r.