• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego, w tym c-KOB

W przypadku zgłoszenia do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawa budowlanego, którego przedmiotem będzie elektroniczna książka obiektu budowlanego (c-KOB) po zmianach prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Czy wiesz:

 • Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • Od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • Jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
 • Gdzie rejestrować przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych, gaśnic, hydrantów - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • Kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 • Do kiedy można jeszcze prowadzić papierową KOB na dotychczasowych zasadach?

Proponowane szkolenie to odpowiedź na powyższe pytania. Nasze zajęcia to praktyczny warsztat prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego, podczas którego przedstawimy:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tyk obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB,
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dowiecie się Państwo, jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach?
4. Kto i kiedy zakłada c-KOB?
5. Kto prowadzi c-KOB?
6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole?
7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB?
8. Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z KOB?
9. Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe.
Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:
1. Zawartość c-KOB.
2. Co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB?
3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej?
4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów?
Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?
1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB?
2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB.
3. Jak założyć konto w systemie c-KOB?
Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:
1. Logowanie i założenie c-KOB.
2. Strona startowa, wybór roli, profil użytkownika.
3. Interesariusze.
4. Informacje o obiekcie budowlanym.
5. Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
6. Przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
7. Ekspertyzy i opinie techniczne.
8. Wpisy do c-KOB:
a. przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
b. roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
c. katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
d. decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego,
e. wydruk cKOB i jej poszczególnych części – pliki PDF i wydruk papierowy,
f. raporty i logi,
g. przeglądanie cKOB i rejestrów – filtry i ich zawartość.
Moduł V – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?
1. Roczne.
2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych).
3. Pięcioletnie.
4. Bezpiecznego użytkowania.
5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych.
6. Uprawnienia do wykonywania kontroli.
Moduł VI – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:
1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
Moduł VII – Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli:
1. Zawartość i struktura protokołu.
2. Co w przypadku niewykonania zaleceń we wskazanym terminie, czyli uprawnienia nadzoru budowlanego w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 22 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r.